REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Wyniki Grupy ERBUD za I kwartał br.

W I kwartale br. Grupa ERBUD zanotowała 440 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł 29,4 mln zł i był o 7% wyższy niż przed rokiem.

Dariusz Grzeszczak, prezes Grupy ERBUD
Dariusz Grzeszczak, prezes Grupy ERBUD
Z kolei EBIT osiągnął poziom 4,6 mln zł, czyli o 1,2 mln zł mniej niż przed rokiem (-21%). Na koniec marca 2020 roku Grupa zgromadziła największy portfel zamówień w swojej historii wart blisko 2,6 mld zł.

Marża wyniku brutto na sprzedaży wyniosła 6,69% wobec 4,58% rok wcześniej.
Wynik EBIT w segmencie budownictwa kubaturowego za granicą był wyższy o 51% r/r.

– Patrzymy na ten rok ze spokojem, bo mamy rekordowej wielkości portfel zleceń i spodziewamy się podobnych przychodów i wyników finansowych jak w 2019 roku. Wszystko wskazuje też na to, że pandemia wirusa SARS-CoV-2 nie zagrozi pracom budowlanym –
mówi prezes Grupy ERBUD Dariusz Grzeszczak. – Dzięki wdrożonym procedurom bezpieczeństwa oraz zdyscyplinowaniu naszego zespołu wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem. 20 kwietnia wróciliśmy do pracy w Belgii, gdzie z  powodu decyzji zleceniodawców na miesiąc wstrzymaliśmy prace. Ten przestój powinniśmy odrobić w lipcu – dodaje prezes Grzeszczak.

Przychody Grupy w I kwartale 2020 roku wyniosły 440 mln zł, z czego 381 mln zł to przychody w kraju. W segmencie budownictwa spółka osiągnęła 318 mln zł przychodów, w tym 285 mln zł w budownictwie kubaturowym w Polsce. Największy wzrost zanotowała spółka PBDI S.A., jej działalność w segmencie drogowo-inżynieryjnym przyniosła przychody na poziomie 66,3 mln zł. Podobne przychody r/r osiągnęła spółka IVT, która w segmencie przemysłowym zagranicą zanotowała 25,5 mln zł wobec 25,2 mln zł w I kwartale 2019 roku.

– Dobre wyniki naszych spółek w Niemczech dowodzą skuteczności naszego modelu biznesowego opartego na dywersyfikacji segmentowej i terytorialnej. Cieszy nas dynamiczny rozwój GWI, która w  I  kwartale 2020 roku zarobiła 1,5 mln zł, a także stabilne przychody i zysk spółki IVT, który wyniósł w  tym okresie 2,1 mln zł –
komentuje prezes Dariusz Grzeszczak.

Na koniec marca Grupa ERBUD zgromadziła portfel zleceń w wysokości 2  554 mln zł, z czego 1  495 mln zł przypada na 2020 rok, a 1 059 mln zł na dalsze lata (2021-2023). Udział zamówień publicznych w  portfelu zleceń wyniósł na koniec marca 40%. Grupa niezmiennie zachowuje stabilną sytuację finansową. Potwierdza to m.in. 211,1 mln zł środków pieniężnych do dyspozycji spółki (50 mln zł więcej niż na koniec 2019 roku) oraz bezpieczny poziom zadłużenia netto, które wyniosło 12,2 mln zł wobec 26,6 mln zł rok wcześniej.

W pierwszym kwartale 2020 r. zatrudnienie w Grupie wynosiło 2 466 osób, od początku roku zmniejszyło się o 9 osób.

– Kilka tygodni temu rząd rozpoczął luzowanie obostrzeń związanych z pandemią, więc zamykanie budów wydaje się obecnie bardzo mało prawdopodobne. Dla naszej branży najważniejsza jest kontynuacja pracy i ogłaszanie nowych przetargów. Na szczęście nie widzimy, by inwestorzy chcieli wstrzymywać prowadzone kontrakty. Co więcej, napływają też nowe zlecenia –
mówi prezes Grupy ERBUD Dariusz Grzeszczak. – Dla pobudzenia gospodarki kluczowa jest postawa państwa w kwestii finansowania inwestycji, nowe zlecenia są największym wsparciem dla firm. Dane GUS za marzec pokazały, że nasz sektor jako jedyny zanotował wzrost produkcji. Branża budowlana może być motorem napędowym dla polskiej gospodarki, by wyjść z kryzysu spowodowanego przez pandemię – dodaje prezes Dariusz Grzeszczak.

Źródło: ERBUD S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA