REKLAMA
Budownictwo Archiwum NBI Inwestycje Technologie
4 Minuty czytania

Budowa Centrum Symulacji Medycznych WUM z wykorzystaniem BIM

Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to nie tylko zbiór standardowych pomieszczeń edukacyjnych, ale nowoczesna i kompleksowa przestrzeń dydaktyczna, zaprojektowana w taki sposób, aby studenci medycyny mogli kształcić się w pomieszczeniach odwzorowujących rzeczywiste warunki szpitalne. Budynek jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce, który PORR SA jako generalny wykonawca inwestycji zrealizował, używając innowacyjnych rozwiązań i technologii.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, analizując potrzeby kadry oraz dopasowując wdrażane rozwiązania do dostępnych zasobów. Rozwiązania cyfrowe stosujemy tam, gdzie to faktycznie przynosi korzyści – działamy w duchu lean. PORR SA jest członkiem stowarzyszenia buildingSMART Polska, dlatego podczas realizacji nie zabrakło rozwiązań openBIM, takich jak modele BIM w formacie IFC czy też komunikacja oparta na modelach BIM za pomocą BCF.

Świadomą i konsekwentną decyzją naszego zespołu była realizacja budowy Centrum Symulacji Medycznych z wykorzystaniem metodyki BIM, pomimo braku takiego wymogu ze strony inwestora. Już na etapie negocjacji z projektantami zostały przedstawione nasze wymagania BIM, a po rozpoczęciu współpracy uzgodniono Plan Realizacji BIM (BEP). W ramach realizacji inwestycji powstały wielobranżowe modele BIM, obejmujące swoim zakresem architekturę wraz z wyposażeniem, konstrukcje, technologię medyczną, instalacje grzewcze, elektryczne i teletechniczne, wentylację i klimatyzację, systemy wodociągowo-kanalizacyjne oraz gazów medycznych.

Dzięki temu, że korzystaliśmy z metodyki BIM, mogliśmy m.in.:

  • zminimalizować ryzyko wystąpienia kolizji na etapie realizacji przez koordynację międzybranżową na modelach BIM;
  • zwiększyć efektywność zliczania i wykonywania zestawień;
  • w przystępniejszy sposób prezentować proponowane rozwiązania projektowe naszemu klientowi.

Kto już realizował inwestycję w BIM, ten wie, że nie jest to remedium na wszystkie bolączki pojawiające się podczas budowy. Aby móc efektywnie korzystać z danych BIM, musimy włożyć w ten proces wiele wysiłku i pracy. Budowa to żywy organizm i nie zawsze przewidzimy wszystko na samym początku. W przypadku przedmiarowania musieliśmy niejednokrotnie wprowadzać korekty w sposobie przedstawiania danych, m.in.:

  • rozróżnienie powierzchni netto od brutto dla ścian;
  • korekta sposobu podziału elementów wykończeniowych, np. kiedy ściana składa się z dwóch różnych materiałów (płytki ceramiczne i farba);
  • wprowadzenie podziału dodatkowych działek roboczych w płycie fundamentowej.

Przedmiarowanie z modeli BIM bywa wyzwaniem, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z kontraktami projektuj i buduj, chrakteryzującymi się dużą zmiennością rozwiązań wynikającą z ustaleń z klientem czy też z procesu koordynacji międzybranżowej. Przed wykonaniem jakiegokolwiek zestawienia z modelu BIM musimy zweryfikować jego jakość, aby dane, które z niego generujemy, były prawidłowe.

Kolejnym elementem, który coraz częściej stosujemy na budowach PORR, są zdjęcia 360°. Na budowie Centrum Symulacji Medycznych wykonaliśmy ponad 1500 zdjęć, dzięki którym mogliśmy w efektywniejszy sposób wykonywać inwentaryzację aktualnego zaawansowania prac. W trakcie realizacji wdrożyliśmy platformę CDE (Dalux), która wspierała nas w zarządzaniu jakością na budowie i ułatwiała komunikację z podwykonawcami. To właśnie na platformie CDE gromadziliśmy wykonane zdjęcia wraz z ich lokalizacją na rzutach pięter, dzięki czemu łatwiej było odnaleźć właściwe zdjęcie. Mogliśmy także porównać stan rzeczywisty uchwycony na zdjęciu 360° z modelem BIM lub ze zdjęciem wykonanym w innym okresie.

Kolejnym ważnym aspektem cyfryzacji w procesie budowy było przeprowadzenie cyfrowych odbiorów końcowych. Tradycyjne odbiory często wiążą się z dużym nakładem czasu i papierową dokumentacją. Natomiast w przypadku budowy Centrum zastosowanie platformy Dalux umożliwiło przeprowadzenie odbiorów w sposób szybszy i bardziej efektywny. Główną zaletą było ograniczenie czynności administracyjnych związanych z zarządzaniem wykazanymi podczas odbioru zgłoszeniami usterkowymi, które były rejestrowane cyfrowo bezpośrednio na budowie, stąd znacząco przyspieszyło to przygotowanie protokołów odbiorowych oraz usuwanie wad. Zgłoszenia miały jasno zdefiniowaną lokalizację i w razie konieczności zdjęcie, co ułatwiło komunikację między wszystkimi stronami i zwiększyło czytelność protokołów.

Opisane powyżej zastosowania cyfrowych narzędzi to jedynie wybrane przykłady z budowy Centrum Symulacji Medycznych. Było ich oczywiście więcej. Tam, gdzie to było możliwe i przynosiło korzyść w postaci oszczędności czasu lub poprawy jakości, korzystaliśmy z nich, aby lepiej wykonać powierzone nam przez inwestora zadanie. Jednym z takich nieoczywistych zastosowań cyfrowych było wykorzystanie modeli BIM w procesie przygotowania dokumentacji odbiorowej budynku w zakresie weryfikacji zmian w stosunku do projektu budowlanego. Dzięki temu szybciej wykonaliśmy analizę porównawczą, jednocześnie uzyskując pewność, że przygotowana dokumentacja odbiorowa jest najwyższej jakości.

Największą siłą każdej naszej budowy są ludzie, bo to oni dbają o to, aby dokonać niemożliwego, czyli zrealizować obiekt w założonym terminie, budżecie i zachowując najwyższą jakość. Nasza niezawodna kadra tego dokonała. Dla części załogi był to pierwszy projekt realizowany w metodyce BIM, dlatego mnie jako BIM Managera w tym projekcie niezmiernie cieszy fakt, że wdrożone rozwiązania spotkały się z pozytywnym odbiorem.

Zdajemy sobie sprawę, że każdy projekt jest inny, przy każdym uczymy się nowych rzeczy, poszerzamy swój know-how, dzięki któremu możemy być coraz lepsi w tym, co robimy, zwłaszcza w zakresie nowych technologii.

www.porr.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA