Czytaj. Inspiruj się. Kreuj!

Jesteśmy wydawcą czasopisma branżowego „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” (NBI) oraz branżowego portalu dla inżynierów NBI.com.pl. Organizujemy także wydarzenia branżowe.

Czasopismo „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”

Czasopismo „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” poświęcone jest szeroko pojętej branży budownictwa inżynieryjnego. Znajdziesz w nim zagadnienia związane z budownictwem drogowym, mostowym, tunelowym, kolejowym, geotechniką, inżynierią środowiska, hydrotechniką czy technologiami bezwykopowymi. W każdym numerze publikujemy prezentacje najciekawszych inwestycji, projektów i nowatorskich rozwiązań, najświeższe informacje z kraju i ze świata, przegląd najnowszych technologii, analizy i komentarze oraz wywiady ze specjalistami z branży.

Portal inżynieryjny NBI.com.pl

Wiemy, że o inżynierii można pisać z pasją, dlatego z pasją rozbudowaliśmy portal dedykowany czasopismu branżowemu „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”. Portal NBI.com.pl to cała branża na wyciągnięcie ręki. To baza wiedzy, bieżący serwis informacyjny, opinie, wywiady i komentarze, najnowsze raporty z branży, katalog firm oraz multimedialna galeria zdjęć i filmów. Na portalu znajdują się również archiwalne wydania czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”.

Wydarzenia branżowe

Organizujemy i współorganizujemy konferencje i eventy branżowe, będące najlepszą okazją do spotkań, nawiązania i podtrzymania kontaktów oraz wymiany osobistych doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki, inwestorami, projektantami, wykonawcami, producentami oraz dostawcami. Nasze cykliczne wydarzenia, o uznanej renomie i międzynarodowym zasięgu, to konferencje: Technologie Bezwykopowe NO-DIG Poland; infraDAYS, PPZ Przepusty i Przejścia dla Zwierząt; WOD-KAN-INSTAL.

Nasze eventy

Rada programowa czasopisma

Na najwyższym… poziomie!
Każdy numer naszego pisma powstaje przy współpracy z najbardziej liczącymi się ośrodkami badawczymi w Polsce. Nad jakością naukową czasopisma czuwa Rada Naukowa, złożona z zacnego grona profesorskiego, która recenzuje wybrane artykuły, dbając o najwyższy poziom merytoryczny.

Samuel Ariaratnam, Ph.D.
School of Sustainable Engineering and the Built Environment,
Arizona State University, USA
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk
Katedra Mostów i Kolei, Instytut Inżynierii Lądowej
Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Marek Cała
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Akademia Górniczo-Hutnicza
dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Politechnika Świętokrzyska
prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
prof. dr hab. inż. Józef Dziopak
Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej
Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
Katedra Budowy Mostów i Tuneli, Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Katedra Budowy Mostów i Tuneli, Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet
Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Kazimierz Kłosek, prof. PŚl
Wydział Budownictwa
Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska, prof. PŚk
Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej
Politechnika Świętokrzyska
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski
Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej
Politechnika Świętokrzyska
Tetsuya Kusuda, Ph.D.
Research Institute on Environment in East Asia Environments
Kyushu University, Japonia
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Piotr Noakowski
Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie
Andrzej S. Nowak, Ph.D.
The University of Nebraska-Lincoln
prof. dr hab. inż. Krystian Probierz
Wydział Górnictwa i Geologii
Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski
Rada Główna Instytutów Badawczych
dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDiM
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
prof. dr hab. inż. Marek Salamak

Katedra Mechaniki i Mostów
Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Jakub Siemek
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. Keh-Jian (Albert) Shou
Department of Civil Engineering
National Chung Hsing University, Chiny
prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Akademia Górniczo-Hutnicza
prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
Zakład Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski

Partnerzy merytoryczni

Współpracujemy z wieloma organizacjami branżowymi i uczelniami z całej Polski. Naszymi partnerami merytorycznymi są: