REKLAMA
Budownictwo Drogi Energetyka Kolej Tunele Archiwum NBI Inwestycje Technologie Wydarzenia
1 Minuta czytania

Celem PORR jest całkowite przejście na zieloną energię

Od pięciu lat firma Eaton we współpracy z Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA) bada gotowość krajów do transformacji energetycznej. Wyniki wskazują, że blisko 80% firm z przemysłu, budownictwa i centrów danych na całym świecie planuje zmianę źródeł energii. Przy czym już obecnie jedna czwarta firm z tych sektorów czerpie energię głównie ze źródeł odnawialnych. W gronie tych firm jest również PORR SA.

Zielona energia to coraz częściej nie tylko moda i oznaka nadążania za trendami, ale też efekt poszukiwania sposobów zmniejszenia kosztów oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju, a tym samym odpowiadania na oczekiwania społeczne.

W PORR działania te mają charakter wielowymiarowy. W pierwszej kolejności świadomie wybieramy dostawców energii, stawiając na tych, którzy pozwalają większość zużywanego przez nas prądu pokryć zielonymi źródłami wytwarzania. Na bieżąco monitorujemy dostawców, co pomaga oszacować poziom oferowanej przez nich czystej energii, którą u nich kupujemy. Obecnie zielona energia pokrywa 95% naszego zapotrzebowania. Oczywiście naszym celem jest całkowite przejście na energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Place budowy są bardzo zróżnicowane pod względem wymagań dotyczących dostaw energii. Zdarzają się sytuacje, w których musimy polegać na dostawcach oferujących większą elastyczność w zakresie krótkoterminowych i szybkich dostaw energii na plac budowy. Aby zabezpieczyć takie przypadki i płynnie prowadzić działalność, zdecydowaliśmy się podpisać umowy z dodatkowymi dostawcami energii. Równocześnie coraz częściej na naszych budowach można zobaczyć kontenery z panelami fotowoltaicznymi na dachach. To kolejny ważny krok w odchodzeniu od energii z węgla, ale i działanie na rzecz zwiększenia naszej niezależności energetycznej. Sztandarowym przykładem potwierdzającym nasze zaangażowanie w tym obszarze jest PORR Equipment Services Polska w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie jesteśmy na ostatnim etapie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej z 50 kWp do 160 kWp.

Last but not least to aktywność w zakresie promowania efektywności energetycznej. Nie od dziś wiadomo, że energia zaoszczędzona to tzw. szóste paliwo, zaraz po takich surowcach energetycznych, jak ropa, gaz, węgiel oraz energia atomowa i odnawialne źródła energii. To energia najszybciej dostępna, a jednocześnie najczystsza. Aby efekty naszych działań były wymierne, jesteśmy w trakcie wdrażania ISO 50001, czyli Systemu Zarządzania Energią, międzynarodowego standardu wyznaczającego globalnie najlepsze praktyki w tym zakresie. W połączeniu z wykorzystaniem inteligentnych systemów zarządzania energią, które pozwalają monitorować tzw. wskaźnik PUE (power usage effectiveness) oraz stopień równoważenia swojej emisji CO2, liczymy, że kontrola naszego poziomu emisji gazów cieplarnianych, a więc wpływu na środowisko, będzie skuteczna.

www.porr.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA