REKLAMA
Budownictwo Drogi Archiwum NBI Technologie
8 Minut czytania

Cyfryzacja a zarządzanie infrastrukturą drogową miasta

Miasto inteligentne to miasto świadome swoich potencjałów, ale też swoich zasobów, posiadające narzędzia i umiejętności ich wykorzystywania. Zasoby inteligentnego miasta to, oczywiście, zasoby ludzkie, zasoby środowiskowe (woda pitna, gleby, flora i fauna), krajobrazowe, kulturowe (tkanka urbanistyczna, zabytki), gospodarcze, badawczo-rozwojowe czy – pełniące coraz ważniejszą funkcję – zasoby informacyjno-technologiczne. Niezwykle istotnym zasobem miasta jest również infrastruktura, w tym infrastruktura drogowa. Prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury drogowej zależy od jej właściwego utrzymania, co jest zadaniem zarządców dróg.

Pobierz artykuł PDF

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA