Wod-Kan Archiwum NBI Wydarzenia
3 Minuty czytania

Forum Ochrony Środowiska

19 stycznia 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja Forum Ochrony Środowiska. Przedstawiciele rządu, samorządów, nauki, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych związanych z ochroną środowiska, reprezentujący tak ważne gałęzie polskiej gospodarki, jak energetyka i gospodarka wodna, dokonali analizy stanu obecnego oraz oceny wyzwań stojących w tym zakresie przed Polską. Mówiono o potrzebach gospodarki wodnej, miejscu energii odnawialnej na ekologicznej mapie kraju, gospodarce surowcowo-energetycznej i źródłach finansowania koniecznych inwestycji.

Pobierz artykuł PDF

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI