REKLAMA
Budownictwo Drogi Archiwum NBI Technologie
4 Minuty czytania

Geoportal – rozwiązanie online do pomiarów i analizy danych na placach budowy STRABAG

Działalność STRABAG cechuje kompleksowy zakres usług budowlanych, wysokiej jakości materiały, najnowszej generacji park maszynowy oraz gotowość do transformacji cyfrowej placu budowy i nowoczesne technologie. Jednym z wielu rozwiązań stosowanych w koncernie jest portal SkySnap.

W dobie transformacji cyfrowej rynku budowlanego, która niesie ze sobą wiele zmian, w STRABAG szukamy ukrytych potencjałów każdego wdrożonego cyfrowego rozwiązania. Dużo słyszymy ostatnio o sztucznej inteligencji (AI), wirtualnej rzeczywistości (VR), rozszerzonej rzeczywistości (AR) oraz o metodyce BIM i systemach GIS.

BIM oznacza modelowanie informacji o budynku (building information modeling) i jest metodą optymalizacji procesów projektowych, planowania i budowy. Opiera się na komputerowym, wirtualnym modelu budynku, pozwala na trójwymiarowe i zorientowane na obiekt podejście do realizacji projektu. Natomiast GIS (geographic information system) to system komputerowy, który analizuje i wyświetla informacje o odniesieniach geograficznych.

Integracja BIM oraz GIS oznacza szybszy i dokładniejszy sposób sprawdzenia poprawności dokumentacji oraz koordynacji robót różnych branż. W obu metodach kładziemy w STRABAG duży nacisk na słowo informacja.

Nowoczesne metody pomiarowe, zebrane dane, używanie tyczek geodezyjnych z GPS, drony, tachimetry skanujące oraz skanery umożliwiają zwiększenie efektywności pomiaru stanu początkowego oraz kontroli już realizowanych prac, a także lepsze przygotowanie się do nowych przetargów.

W zestawieniu z modelem drogowym lub mostowym otrzymujemy dokładny przedmiar / obmiar robót ziemnych i konstrukcyjnych. Na etapie realizacji porównanie modeli z chmurami punktów daje kompleksowe i szybkie potwierdzenie poprawności wykonania robót oraz inwentaryzację powykonawczą. Roboty ziemne i konstrukcyjne wykonywane są na podstawie modeli 3D z wykorzystaniem systemów sterowania maszyn.

W koncernie posiadamy własną flotę dronów wraz z zespołem doświadczonych pilotów oraz wykwalifikowaną kadrę informatyczną. W wyniku samodzielnego pozyskiwania danych i ich procesowania, których efektami końcowymi są m.in. ortofotomapy oraz chmury punktów, staliśmy się autonomiczni względem rynku.

W STRABAG szukaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby uporządkować i usprawnić komunikację na budowie oraz kontrolować zaawansowanie robót.

Minimum naszych wymagań było:

  • możliwość prezentowania warstw 2D (ortofotomap, DSM, map wektorowych, projektu PZT),
  • możliwość pomiarów (liniowe, powierzchniowe, objętości),
  • możliwość wgrywania warstw wektorowych i rastrowych,
  • możliwość zamieszczania dodatkowych informacji w formacie PDF,
  • możliwość prezentowania warstw 3D. 

Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu DK42 była projektem pilotażowym, w którym zastosowaliśmy geoportal jako hub do wszystkich danych projektu, uzyskanych w wyniku m.in. cyklicznych nalotów dronem, użycia skanera stacjonarnego, pomiarów bezpośrednich, usługi przeglądania danych przestrzennych zgromadzonych m.in. w PZGiK.

Oczywiście istnieje wiele podobnych rozwiązań tego typu na rynku, naszym wyborem był geoportal SkySnap jako rozwiązanie online do pomiarów i analizy danych. Zależało nam, aby rozwiązanie było proste i przyjazne w obsłudze zarówno dla administratora, jak i dla pozostałych użytkowników. Do użytkowników zaliczamy nie tylko personel na budowach, ale również nasze biura techniczne, podwykonawców oraz nadzór budowy. Obecnie portal służy w całym STRABAG do organizacji, monitoringu i zarządzania danymi. Portal usprawnia komunikację wewnątrz budów.

Przesyłamy oraz sami tworzymy dane wektorowe i rastrowe, aby sprawdzić poprawność lub rozbieżności w odniesieniu do projektu. Kierownicy oraz inżynierowie STRABAG tworzą warstwy za pomocą pomiarów (długość, powierzchnia, objętość), chcąc zdefiniować charakterystyczne wielkości bez wychodzenia w teren, a jedynie z poziomu desktopu.

Wszyscy pracują na tych samych, aktualnych danych, co daje możliwość śledzenia praktycznie w czasie rzeczywistym najważniejszych zmian w projektach. Pracując na chmurach punktów, szybko weryfikujemy stan oraz zaawansowanie robót ziemnych, porównując wyniki z modelami 3D, które również znajdują się jako baza robót w systemach sterowania maszyn, tworzymy profile i przekroje.

Portal oprócz pracy z danymi cyfrowymi (wektory, rastry, chmury punktów) pozwala nam również tworzyć adnotacje, komunikaty oraz przypisywać konkretne zadania członkom zespołu budowlanego.

Dobrym przykładem korelacji BIM i GIS lub inaczej GeoBIM w kilku naszych projektach jest możliwość podrywania plików w typowym dla BIM formacie IFC modeli na platformie.

Wartością dodaną tego typu rozwiązań jest możliwość ich użycia na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony i tablety, bezpośrednio na placu budowy wraz z geolokalizacją. Dzięki takiej możliwości inżynierowie w STRABAG mogą w czasie rzeczywistym sprawdzić, pomierzyć, stworzyć notatkę, przydzielić zadanie do wykonania, dodać załącznik, np. w formie zdjęć, odpowiedniej osobie w biurze.

W przyszłości w STRABAG chcemy wykorzystać algorytmy nauczania maszynowego (ML), czyli sztucznej inteligencji, która usprawnia proces pozyskiwania i analizy danych potrzebnych do realizacji projektów budowlanych.

Zgodnie z naszą strategią Work on Progress, której elementem jest ciągła praca nad rozwojem, jesteśmy w koncernie otwarci na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. Jest to ściśle związane ze strategicznym celem STRABAG, którym jest kreowanie budownictwa przyszłości.

www.strabag.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA