REKLAMA
Drogi Mosty Tunele Archiwum NBI Wydarzenia
3 Minuty czytania

III Forum Dni Asfaltu

W ramach cyklu konferencji poświęconych technologiom asfaltowym, odbywających się z udziałem największych firm polskiego sektora asfaltowego, Polski Kongres Drogowy zorganizował III Forum Dni Asfaltu. Odbyło się ono 18–20 marca 2024 r. w Żninie.

Spis treści

Patronat honorowy nad konferencją przyjęły Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych (ZDP) oraz Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich (ZDW). Forum zostało objęte również patronatem merytorycznym przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB), Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych (PSWNA), Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów (ZOPI) oraz Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa (OIGD).

Skupiono się na tematyce związanej z obecną sytuacją na rynku budownictwa drogowego, podażą i popytem na asfalt, a także trwałością nawierzchni asfaltowych. Celem konferencji była integracja ekspertów z branży asfaltowej i wymiana doświadczeń.

W trakcie konferencji poruszono m.in.następujące zagadnienia:

Sesja I. Rynek lepiszczy asfaltowych w Polsce

 • Rynek asfaltowy w Polsce – sprzedaż krajowa, import, eksport, Małgorzata Kowalska, ORLEN Asfalt;
 • Zabezpieczanie dodatkowego wolumenu dla rynku, Marcin Okołotowicz, Unimot Bitumen;
 • Aktualna sytuacja na rynku przewozów asfaltów, Lesław Pachulski, LW-Trans;
 • Co w gruncie piszczy? Aspekty prawne błędnego rozpoznania gruntów lub odmiennych od zakładanych warunków gruntowych przy realizacji inwestycji drogowych, Marcin Stępień, Marcin Dziewierski, Hoogells;
 • Obecna sytuacja na rynku budownictwa drogowego w Polsce, debata panelowa z udziałem Małgorzaty Kowalskiej, Orlen Asfalt, Marcina Okołotowicza, Unimot Bitumen, Lesława Pachulskiego, LW-Trans, ZDW, Marka Makowskiego, ZDP, Eweliny Karp-Kręglickiej, PSWNA / Budimex. Moderacja Damian Kaźmierczak, PZPB.

Sesja II. Doświadczenia dotyczące trwałości nawierzchni asfaltowych

 • Długowieczna nawierzchnia z wykorzystaniem asfaltów modyfikowanych gumą z recyklingu na przykładzie odcinka doświadczalnego drogi ekspresowej S19, Karolina Pełczyńska, Sebastian Kopytko, TPA;
 • Wybrane przypadki długoterminowej oceny nawierzchni asfaltowych ze wskazaniem przyczyn niedoskonałości, dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG, Politechnika Gdańska;
 • Porównanie trzech technologii budowy drogi asfaltowej – eksperyment na drodze w powiecie braniewskim, Przemysław Ostrowski, ORLEN Asfalt;
 • Ocena stanu nawierzchni drogi ekspresowej S6 na odcinku od Goleniowa do Koszalina po czterech latach eksploatacji, dr inż. Robert Jurczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;
 • Doświadczenia w stosowaniu zwiększonej ilości granulatu asfaltowego w technologii na zimno do mieszanek mineralno-asfaltowych, Piotr Sołyga, Colas.

Sesja III. Ochrona środowiska i dekarbonizacja w zakresie nawierzchni asfaltowych

 • Asfalty z obniżonym śladem węglowym, Marek Fecko, Unimot Bitumen;
 • Przegląd technologii asfaltowych wspierających dekarbonizację drogownictwa, Wiktoria Baranowska, ORLEN Asfalt;
 • Asfalty do recyklingu jako odpowiedź na współczesne wyzwania ochrony środowiska i dekarbonizację, dr hab. inż. Jan Król, prof. PW, Politechnika Warszawska;
 • Wykorzystanie innowacyjnej technologii transportowej do zapobiegania przedwczesnym uszkodzeniom nawierzchni asfaltowych z pozytywnym wpływem na emisję CO2, Mikołaj Sadowski, Fliegl Bau- und Kommunaltechnik GmbH;
 • Czynniki wpływające na emisję pyłów w wytwórniach mas bitumicznych, czyli jak chronimy środowisko przed nadmierną emisją, Włodzimierz Łopatka, BWF Envirotec.

Sesja IV. Pozacenowe kryteria wyboru ofert w sektorze drogowym

 • prezentacja wprowadzająca, Jan Styliński, PZPB;
 • Kryteria zielonych przetargów – czy jesteśmy na nie przygotowani?, dyskusja panelowa z udziałem Tomasza Kwiecińskiego, GDDKiA, Zbigniewa Tabora, ZDW, Marka Makowskiego, ZDP, Jana Stylińskiego, PZPB, Barbary Dzieciuchowicz, OIGD, Anny Łopaciuk, Bank Gospodarstwa Krajowego, Eweliny Karp-Kręglickiej, PSWNA / Budimex.

Sesja V. Innowacje w technologiach asfaltowych i recykling mieszanek SMA

 • Recykling mieszanek SMA w oparciu o aktualne wymagania techniczne, Maciej Adamczyk, Budimex;
 • Samonaprawa nawierzchni – innowacja na miarę XXI wieku, prof. Michał Sarnowski, Politechnika Warszawska;
 • Mieszanki SMA w dolnych warstwach konstrukcyjnych, Zbigniew Tabor i dr inż. Krzysztof Błażejowski, ZDW;
 • Lintec CSM – kontenerowa wytwórnia mas bitumicznych z przesiewaczem wibracyjnym, Jan Czojor, Lintec & Linnhoff Germany, Przemysław Modrzejewski, Lintec & Linnhoff Eastern Europe.

Sponsorami konferencji były: Orlen Asfalt, Unimot Bitumen, Budimex, ZPK Szumowo, BWF Envirotec, Fliegl Baukom, Colas, Holcim, Farbe Polska, Arbena, Lintec & Linnhoff, Hoogells, Viateco.

„Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” oraz portal inżynieryjny NBI.com.pl patronowały medialnie konferencji.

Oprac. Redakcja na podstawie materiałów PKD, zdjęcia: PKD

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA