REKLAMA
Drogi Geoinżynieria Hydrotechnika Kolej Mosty Tunele Archiwum NBI Wydarzenia
16 Minut czytania

infraDAYS 2024 Expo & Multi-Conference – sukces pierwszej edycji

23–25 kwietnia 2024 r. na kampusie Politechniki Krakowskiej odbyła się pierwsza edycja infraDAYS Expo & Multi-Conference. Wydarzenie to spotkało się z tak dużym zainteresowaniem całego środowiska związanego z budownictwem infrastrukturalnym, że zupełnie przerosło wyobrażenia organizatorów. Rok temu podczas infraBIM było mniej więcej tylu samo uczestników (ok. 500 osób), ale były to przecież cyfrowe technologie, które choćby swoimi gadżetami zawsze przyciągają tłumy młodych entuzjastów cyfryzacji budownictwa. A tymczasem na infraDAYS przekroczono liczbę 600 biletów uczestnictwa. Należy przy tym zaznaczyć, że gośćmi byli najlepsi profesjonaliści z zakresu infrastruktury, doświadczeni inżynierowie, kadra menedżerska i wybitni profesorowie. Jak zwykle na wydarzeniach z serii infra było również wielu studentów i doktorantów, reprezentujących większość polskich uczelni technicznych.

Pełna frekwencja na sali obrad
Spis treści

Organizacji wydarzenia podjął się zespół infraTEAM, a współorganizatorem była Politechnika Krakowska, która gościła uczestników na swoim kampusie przy ul. Warszawskiej. Operatorem było wydawnictwo nbi med!a, partnerem technicznym od strony rozwiązań IT – firma StormCode, a głównym patronem medialnym – czasopismo „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” oraz portal inżynieryjny NBI.com.pl.

infraDAYS jako kontynuacja

infraDAYS to kontynuacja i jednocześnie znaczne rozszerzenie znanych w środowisku mostowym konferencji pod nazwą Konstrukcja i Wyposażenie Mostów, które od lat 90. XX w. cyklicznie organizowane były w Wiśle. Później, już pod nową nazwą infraMOST, doczekały się jeszcze trzech edycji w latach 2017, 2019 i 2021. Tak więc, trzymając się tej tradycji, infraDAYS jest już 11. wydaniem całej tej serii konferencji. Ostatni infraMOST w 2021 r. niestety przypadł na okres pandemii. I choć był już adresowany do trzech sektorów infrastruktury – drogowej, kolejowej i spinającej je branży mostowej – to ze zrozumiałych względów musiał odbyć się w trybie online. Mimo to zaplecze techniczne oraz doświadczenie organizatorów pozwoliły osiągnąć wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny. Można powiedzieć, że tym nietypowym wydarzeniem właściwie wytyczono zupełnie nowy sposób realizacji dużych konferencji w wersji online i hybrydowej. Zwłaszcza że towarzyszył temu profesjonalny kanał informacyjny wideo dla budownictwa w postaci infraSTUDIO.

Nowa formuła konferencji inżynierskich

W tym roku infraDAYS stały się jednak znacznie lepiej rozpoznawalne niż wcześniejszy infraMOST. Zupełnie zmieniono formułę całego wydarzenia, dzięki czemu udało się podnieść poprzeczkę poziomu zarówno merytorycznego, jak i organizacyjnego. Przez trzy dni odbyło się ponad 10 sesji i paneli na temat infrastruktury drogowej, kolejowej, mostowej, tunelowej oraz hydro- i geotechnicznej. Prawie 80 ekspertów przygotowało blisko 70 prelekcji i brało udział w trzech panelach dyskusyjnych. Na współpracę zdecydowało się ponad 60 partnerów, którzy prezentowali się w sesjach oraz na ponad 40 stoiskach strefy expo. A co najważniejsze – zarejestrowano 620 uczestników całej konferencji. Na sesjach pojawiali się oni oczywiście zgodnie ze swoimi branżami, ale w kilku przypadkach brakowało już miejsca w głównej auli i dlatego pierwszego dnia uruchomiona została dodatkowo aula boczna. Bez żadnych wątpliwości można stwierdzić, że infraDAYS były jednym z największych w Polsce wydarzeń branżowych.

Dni infrastruktury

Głównym celem organizatorów było przede wszystkim pokazanie spójności problemów projektowania, budowy, utrzymania i zarządzania obiektami infrastruktury bez względu na ich rodzaj i specyfikę. Całym wydarzeniem chciano zwrócić uwagę, jak ważna jest w tym obszarze interoperacyjność oraz nowoczesne i cyfrowo realizowane zasady zarządzania aktywami infrastruktury. Takie podejście daje bowiem większą pewność utrzymania oczekiwanego poziomu funkcjonalności i odporności na różne zagrożenia. A wiemy, że dziś nie muszą one wynikać już tylko ze zmian klimatu, ale niestety mogą być znacznie poważniejsze i dużo bardziej tragiczne. Wsłuchując się w komentarze uczestników już w trakcie wydarzenia, ale też i potem w mediach społecznościowych lub w osobistych podziękowaniach, jesteśmy właściwie pewni, że ten nasz pomysł i nowa formuła organizacyjna zostały bardzo dobrze przyjęte i wysoko ocenione.

Otwarcie konferencji, prof. dr hab. inż. Marek Salamak, Politechnika Śląska,
oraz Mariusz Karpiński-Rzepa, dyrektor generalny wydawnictwa nbi med!a

Sesja otwarcia

Pierwszy dzień infraDAYS przeznaczony był na uruchomienie strefy expo i uroczyste otwarcie oraz dwie sesje tematyczne zakończone panelem dyskusyjnym. W sesji otwarcia, którą rozpoczęli prof. dr hab. inż. Marek Salamak i Mariusz Karpiński-Rzepa, kolejno wystąpili: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (rektor PK), Barbara Dzieciuchowicz (prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa), dr hab. inż. Marek Pawlik, prof. IK (zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa), prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski, przewodniczący Związku Mostowców RP), Wojciech Kozak (dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie) oraz Mirosław Boryczko (przewodniczący Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa). Zaraz potem prof. Andrzej Szarata wygłosił referat wprowadzający do całych infraDAYS, pokazując potrzeby i korzyści z integracji różnych rodzajów infrastruktury. Jako drugi wystąpił prof. Marek Salamak, którego referat dotyczył cyfryzacji procesów zarządzania zasobami infrastruktury.

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej

Sesja drogowa (część pierwsza)

Bezpośrednio po otwarciu rozpoczęła się sesja poświęcona infrastrukturze drogowej. Referat problemowy przygotował dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK (Politechnika Krakowska, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów). Było to wizjonerskie spojrzenie na infrastrukturę drogową przyszłości. Pewną kontynuacją tych zagadnień, ale raczej w zakresie cyfryzacji było późniejsze wystąpienie Macieja Kindlera (InfraByte) dotyczące taktyki sukcesu we wdrażaniu cyfrowych platform wymiany danych klasy CDE (common data environment). W dalszej kolejności Grupa Skalneo przedstawiła swoje zasoby w zakresie produkcji i dostaw kruszyw, które mogą służyć nowoczesnej infrastrukturze, a Leszek Balcarczyk (3D Format) zaprezentował innowacyjną metodę dokładnych pomiarów objętości tych kruszyw na składowiskach, czyli system VolumeMonit. Spółka Cemex pokazała praktyczne podejście do projektowania nawierzchni drogowych z cementami o obniżonej emisyjności, natomiast Rafał Antosz (GeoCAD) zwrócił uwagę na zmieniającą się rolę geodety na budowie infrastrukturalnej, co głównie wynika z szybko postępującej cyfryzacji tego typu usług. Na koniec Jakub Sierant w dużym skrócie zdołał omówić 20-letnie doświadczenia firmy Ischebeck Titan Polska z zakresu geoinżynierii w drogownictwie.

Sesja kolejowa

Po przerwie rozpoczęła się sesja poświęcona infrastrukturze kolejowej, do której wprowadzenie przygotował dr hab. inż. Piotr Kozioł, prof. PK (Politechnika Krakowska). Przedmiotem jego wystąpienia były nowe technologie wzmacniające odporność elastycznych systemów transportowych. Następnie Grzegorz Romik (Geotronics) przedstawił metody precyzyjnych pomiarów skrajni kolejowej i przewodów trakcyjnych, a Monika Konarska (Aarsleff) – techniki fundamentowania i wzmocnień pod obiekty liniowe. Ostatnie dwie prelekcje dotyczyły już kolei dużych prędkości. Najpierw dr hab. inż. Marek Pawlik, prof. IK omówił nowe standardy kolejowe budowy infrastruktury do prędkości 350 km/h, a potem Mateusz Kruk (Arkance Systems) zaprezentował praktyczne podejście do projektowania tego typu obiektów z wymaganiami metodyki BIM. Bezpośrednio po tej sesji miał miejsce panel dyskusyjny, w którym omawiane były zagadnienia drogowe i kolejowe. Wzięli w nim udział: Barbara Dzieciuchowicz, dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, dr hab. inż. Marek Pawlik, dr hab. inż. Piotr Kozioł oraz Krzysztof Migdał, członek zarządu firmy Trasa Łagiewnicka SA w Krakowie. Pierwszy dzień infraDAYS zakończył się wieczornym spotkaniem przywitalnym (Welcome Evening) w restauracji Drevny Kocur w pobliżu krakowskiego Rynku.

Panel dyskusyjny drogowo-kolejowy

Sesja mostowa (część pierwsza)

W drugim dniu miały miejsce najpierw dwie sesje mostowe i potem jedna tunelowa, a w ostatniej sesji kontynuowano jeszcze tematykę drogową. Wprowadzenie do mostów przygotował prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska). Wskazał on obszary mostownictwa, które mogą być zaliczone do gospodarki o obiegu zamkniętym, głównie dzięki wykorzystaniu recyklatów do budowy obiektów mostowych. Z drugim referatem w tej sesji wystąpił Maciej Olejarczyk (Sweco Polska), prezentując most nad Sanem w Sanoku, który jest realizowany ze środków programu Mosty dla Regionów. Dalej Sergiusz Mizera (Nowak-Mosty) omówił roboty przy modernizacji mostu nad Odrą w Nietkowicach. Warto zaznaczyć, że inwestycja ta została wyróżniona w konkursie infraLIDER. Możliwości redukcji śladu węglowego w betonie konstrukcji mostowych przedstawił Michał Skałecki (Cemex). Kolejne dwa referaty przygotował zespół inżynierów ze spółki Strabag. Najpierw Monika Kapelińska i Tomasz Siwiec omówili przebudowę węzła kolejowego w centrum Krakowa, a potem Magdalena Biegańska i Michał Zmuda pokazali listę najlepszych ich zdaniem obiektów inżynieryjnych zrealizowanych przez Strabag w Polsce. Był wśród nich również kolejowy most nad Wisłą w Krakowie, który na wieczornej gali nagrodzony został statuetką infraLIDER. Na koniec doświadczenia w projektowaniu z wykorzystaniem metodyki BIM przedstawił Przemysław Krauze (IVIA), a Dariusz Ratuszny (Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie) omówił najważniejsze krakowskie projekty infrastrukturalne z nowymi kładkami i pierwszą linią premetra.

Sesja mostowa (część druga)

Drugą sesję mostową rozpoczęła Paulina Andersz (ViaCon Polska) od pokazania korzyści i zagrożeń przy budowie konstrukcji gruntowo-powłokowych. Budowę tunelu pieszo-rowerowego metodą przecisku przedstawił Aleksander Basamanowicz (Primost Południe), a możliwości parametrycznego modelowania konstrukcji mostowych w programie Midas Civil NX zaprezentował Łukasz Jarno (JD Engineering). Trzy kolejne referaty poświęcone były pomostom z kompozytów FRP. Najpierw dr inż. Piotr Łaziński (Politechnika Śląska) i Szymon Warsz (Intop Skarbimierzyce) przedstawili sposób wykorzystania tego typu pomostu przy adaptacji mostu kolejowego nad Odrą w Siekierkach do potrzeb trasy rowerowej. Potem dr inż. Maciej Kulpa (Politechnika Rzeszowska) zaprezentował rzeszowskie mosty, które oprócz kompozytów dodatkowo wyposażone zostały w światłowodowy system monitoringu. Czujniki światłowodowe pojawiły się jeszcze w prelekcji Katarzyny Zuziak (SHM System). Podsumował te referaty Krzysztof Pilarczyk (Rozenblat), przybliżając słuchaczom podstawy technologii InfraCore Inside, która była wykorzystana w omawianych wcześniej mostach. Tomasz Frys (Primost Południe) pokazał jeszcze budowę żelbetowego mostu łukowego nad Dunajcem w Tylmanowej. Natomiast trzy ostatnie referaty dotyczyły już zagadnień z obszaru cyfryzacji inżynierii mostowej. W pierwszym Michał Skwarczek (TmSys) prezentował możliwości programu Allplan Bridge z zakresu modelowania BIM, Kamil Korus (VisePal) przygotował przykład praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennej pracy inspektora mostowego, a Jerzy Kisiel (Esri Polska) przestawił korzyści wynikające z integracji modeli BIM i GIS.

Sesja tunelowa

Po dwóch mostowych sesjach rozpoczęła się część tunelowa, którą zainicjował prof. dr hab. inż. Marek Cała (Akademia Górniczo-Hutnicza) swoim referatem wprowadzającym. Omówił w nim aktualny stan realizacji projektów tunelowych w Polsce. W dalszej kolejności poznaliśmy w szczegółach dwa wybrane przykłady tych projektów. Najpierw Łukasz Działdoń (Keller) przedstawił geotechniczne aspekty zabezpieczenia portali i osuwisk w rejonie tunelu w ciągu drogi S19 w Babicy. Potem Marcin Kołodziej (Mosty Katowice) omówił tunele na obejściu Węgierskiej Górki w ciągu drogi S1. Następnie Bartosz Szatan i Grzegorz Smolnik (DSI Underground) podzielili się swoimi doświadczeniami we wsparciu inwestycji tunelowych, a Dymitr Petrow-Ganew (Herrenknecht) pokazał nowoczesne metody budowy tuneli w technologii TBM (tunnel boring machine). Na koniec Matthias Heise (Bentley Systems) przedstawił mało znane na polskim rynku narzędzie OpenTunnel Designer przeznaczone do projektowania tuneli.

Sesja drogowa (część druga)

Po przerwie miała miejsce druga sesja drogowa, która była kontynuacją tematyki z pierwszego dnia. Rozpoczęła się od pokazania cementów o obniżonym śladzie węglowym, które można wykorzystywać do podbudowy drogowej. Prelegentem był Przemysław Stałowski (Holcim). Wybrane zadania inwestycyjne Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie przedstawiła Elwira Korszla (ZIM), a Piotr Biłek (IVIA) pokazał możliwości optymalizacji procesów projektowych w zadaniach typu projektuj i buduj. Tomasz Mileniczek (Strabag) zaprezentował portal SkySnap, który może być wykorzystywany do zarządzania i analizy danych placu budowy, Wojciech Stolarski (Geotronics) pokazał ewolucję technik pomiarowych, które w głównej mierze dotyczyły również placu budowy, natomiast dr inż. Wojciech Sorociak (Eurovia, Politechnika Śląska) przybliżył uczestnikom unikatowe rozwiązanie power road, które wykorzystuje energię cieplną z nawierzchni drogowej. Ostatnie wystąpienie w tej sesji przygotowane było przez Krzysztofa Migdała, a dotyczyło innowacyjnego sposobu zarządzania multimodalną inwestycją, jaką była budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie. Trzeba dodać, że projekt ten został nagrodzony statuetką infraLIDER. Bezpośrednio po tej sesji miał miejsce panel dyskusyjny, w którym omawiano problemy mostowe i tunelowe. Wzięli w nim udział: prof. prof. Tomasz Siwowski, Adam Wysokowski, Marek Cała i mgr inż. Arkadiusz Palka z firmy IVIA. Na zakończenie drugiego dnia uczestnicy z biletami VIP spotkali się na Gali Dinner (Hala Forum w Krakowie), podczas której wręczane były statuetki infraLIDER.

Panel dyskusyjny mostowo-tunelowy

Sesja hydrotechniczna

Trzeci dzień rozpoczął się od sesji hydrotechnicznej. Referat wprowadzający wygłosił dr hab. inż. Jan Winter, prof. PW (Politechnika Warszawska). Była to syntetycznie zebrana wiedza na temat budowli i urządzeń inżynierii wodnej. Referat jakże ważny dla przedstawicieli innych branż infrastruktury, którzy nie mają w tym zakresie wystarczającego rozeznania. Podobnie odebrane było przedstawienie istotnego zagadnienia, jakim jest ochrona przeciwpowodziowa Krakowa. Dlatego prelekcja dyr. Wojciecha Kozaka spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Nie mniej dynamiczny był wykład Janusza Filipczyka (PBW Inżynieria) na temat modelowania obiektów budowli hydrotechnicznych. Dalej, w równie dobrze przygotowanej prelekcji, Paweł Ciomek (NDI) obalił różne fałszywe mity dotyczące przekopu Mierzei Wiślanej. Nie tylko co do przekroczenia terminów i budżetu, ale nawet tak absurdalnych insynuacji, jak sugerowanie, że wydobyto tam tony bursztynu. Tomasz Rajpold (HydroBIM) pokazał sposoby modelowania warunków hydrogeologicznych na potrzeby określania światła mostów, a dr inż. Krzysztof Radzicki (Politechnika Krakowska) i Marek Soliński (Neostrain) przedstawili innowacyjne liniowe czujniki monitoringu procesów destrukcyjnych w hydrotechnice i geotechnice.

Sesja geotechniczna

Sesja geotechniczna rozpoczęła się od referatu wprowadzającego prof. dr. hab. inż. Kazimierza Gwizdały (Politechnika Gdańska), który omówił aktualne problemy geotechniczne w inżynierii lądowej i morskiej. Zaraz potem dr Edyta Majer (Państwowy Instytut Geologiczny) przedstawiła możliwości identyfikacji georyzyka na etapie przygotowania inwestycji przez wykorzystanie tzw. cyfrowej geologii. Michał Pilch (Inora) pokazał konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego w skomplikowanych warunkach geotechnicznych, a Witold Bogusz (Jacobs) – wykorzystanie zaawansowanych narzędzi firmy Bentley Systems do projektowania geotechnicznego. Zabezpieczenia skarp i zboczy skalnych heksagonalnymi siatkami drucianymi przedstawił Ryszard Odziomek (Nector). Sesję zakończył Szymon Reichman, prezentując spółkę Zueblin jako nowego gracza na rynku geotechnicznym. Obie sesje podsumowane zostały panelem dyskusyjnym, w którym dominowały problemy hydro- i geotechniczne. Wzięli w nim udział: dr Edyta Majer, dr hab. inż. Jan Winter, prof. Kazimierz Gwizdała, dyr. Wojciech Kozak i Szymon Reichman.

Panel dyskusyjny hydro- i geotechniczny

Strefa expo

infraDAYS to nie tylko konferencja, ale również część wystawiennicza. Obok budynku, w którym odbywały się obrady, czyli Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego Działownia, ustawiony był ogromny namiot. Rozmieszczono w nim ponad 40 stoisk z ofertą partnerów prezentujących produkty i technologie przeznaczone dla szeroko rozumianej branży budownictwa infrastrukturalnego. Na placu obok namiotu strefy premium (miejsce serwowania poczęstunku) umieszczone były dodatkowe większe instalacje partnerów oraz ekspozycja dwóch samochodów rajdowych – Subaru Impreza i Mitsubishi Lancer. Dzięki firmie EcoTech (złoty partner infraDAYS) uczestnicy mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności na rajdowym symulatorze. Warto zaznaczyć, że wielu partnerów zdecydowało się wykorzystać strefę expo do kontaktu ze studentami i absolwentami, umieszczając w swoich stoiskach specjalistów z zakresu rekrutacji i HR. Ponieważ uruchamiane są kolejne duże projekty infrastrukturalne, wielu pracodawców poszukuje młodzieży posiadającej wykształcenie techniczne. Takie wydarzenie jak infraDAYS ułatwia nawiązywanie nowych relacji zawodowych.

Aplikacja i konkursy

Bardzo dobrze przyjęta została utworzona specjalnie dla uczestników aplikacja na telefony komórkowe. Opracował ją główny partner techniczny, czyli StormCode. Nie tylko usprawniała ona pracę organizatorom, ale ułatwiała też uczestnikom korzystanie z agendy, stref expo i premium oraz parkingu VIP. Pozwalała na przechowywanie biletu, udział w konkursach i zadawanie pytań w czasie sesji plenarnych. To unikatowe rozwiązanie, dotychczas rzadko stosowane na budowlanych konferencjach nawet w skali Europy, z pewnością będzie rozwijane w kolejnych edycjach. W gruncie rzeczy infraDAYS, a tym bardziej infraBIM, to przecież cyfrowe technologie dla budownictwa.

Równolegle z obradami i wystawą odbywały się gry i konkursy. Podczas tzw. grywalizacji ExpoQuestRun uczestnicy przemieszczali się między stoiskami zamkniętej i otwartej strefy expo. Zapoznając się z ofertą, korzystali ze swojej aplikacji do skanowania kodów QR udostępnianych przez partnerów na danym stoisku. Osoba, która jako pierwsza w ciągu dnia pozyskała największą liczbę takich kodów, otrzymywała zestaw upominków ufundowanych przez partnerów.

Drugim konkursem był tradycyjny FoodBridge, czyli budowa mostów z makaronu spaghetti. Była to już czwarta edycja tego konkursu, która spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, że organizatorzy zdecydowali się na zwiększenie limitu dopuszczonych zespołów z 9 do 12 drużyn. Rywalizujący studenci pochodzili z 10 różnych uczelni, a były to: AGH i WAT, Politechniki Krakowska, Poznańska, Śląska, Świętokrzyska, Warszawska i Wrocławska oraz Uniwersytet Zielonogórski i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W budynku Laboratorium PK studenci budowali swoje konstrukcje, które później były eksponowane w holu budynku Działowni i w aplikacji. Właśnie dzięki zamieszczonym w aplikacji fotografiom możliwe było głosowanie na najładniejszą konstrukcję. Jednak najtrudniejszą rywalizacją były testy zniszczeniowe, przy czym wcale nie musiał wygrać most, który uzyskał największą siłę podczas próby w maszynie wytrzymałościowej. Porównywany bowiem był bardzo prosty wskaźnik W, uwzględniający dodatkowo masę konstrukcji. Trzeba było więc wykazać się wiedzą z zakresu mostownictwa, ale również doświadczeniem w budowie tego typu konstrukcji z makaronu.

Konkurs Footbridge – budowa mostów z makaronu spaghetti

Najładniejszy most, oczywiście zdaniem głosujących uczestników infraDAYS, zbudował zespół Makaroniary z Politechniki Warszawskiej. Ich model nawiązywał do słynnej rozety z zabytkowego budynku tej uczelni. W trzecim dniu infraDAYS miała miejsce ostateczna weryfikacja mostowej wiedzy i umiejętności, a na pewno kreatywności i zdolności pracy zespołowej. Na profesjonalnej maszynie wytrzymałościowej w Laboratorium PK przeprowadzono testy zniszczeniowe.
Tę rywalizację wygrał zespół Politechniki Krakowskiej (Al Dente), nieznacznie pokonując zespoły z Politechniki Śląskiej (Heksy) i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (Mosteel Pasta Team).

Patroni i partnerzy

Lista honorowych patronów i partnerów jest bardzo długa, dlatego tutaj ograniczono ją tylko do instytucji centralnych: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe, Fundacja Grupy PKP, Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Podziękowania należą się również prezydentowi Krakowa prof. Jackowi Majchrowskiemu oraz przedstawicielom ogólnopolskich i lokalnych mediów, które wzięły na siebie patronat medialny.

Partnerzy podzieleni byli według statusu zaangażowania, a było to ponad 60 podmiotów reprezentujących wykonawców i projektantów oraz producentów oprogramowania i dostawców materiałów, rozwiązań i technologii wykorzystywanych w budownictwie infrastrukturalnym. I tak platynowymi partnerami byli Arkance Systems i Cemex, złotymi – Bentley Systems, PNUIK, CADmost, Primost Południe, GeoCAD, Ischebeck Titan Polska, Geotronics, Strabag, Grupa Skalneo, Kopalnie Porfiru i Diabazu, Keller, Ulma, NDI, Holcim, Herrenknecht, EcoTech oraz Eurovia. Oprócz tego było jeszcze prawie 40 partnerów srebrnych i typu basic.

Podsumowując, można stwierdzić, że uczestnicy infraDAYS na pewno w tym roku mogli być zadowoleni, że przyjechali do Krakowa. Po okresie pandemii i po zdalnych konferencjach każda godzina spędzona na kampusie, czy to w aulach, w strefie expo, czy w Laboratorium, pozwalała na zdobywanie nowej wiedzy i nawiązywanie bezpośrednich relacji. Dlatego podziękowania za to wydanie infraDAYS w pierwszej kolejności skierować należy do władz Politechniki Krakowskiej, w szczególności do prof. Andrzeja Szaraty, który był otwarty na taką formę wydarzenia i nawet mimo swoich licznych obowiązków brał w nim aktywny udział, wygłaszając prelekcję wprowadzającą. Podziękowania złożyć też trzeba głównemu organizatorowi – infraTEAM, oraz operatorowi – nbi med!a.

Szczegółowe informacje na temat infraDAYS 2024 Expo & Multi-Conference, a także materiały archiwalne znaleźć można na stronie internetowej www.infraDAYS.info oraz na kanale www.youtube.com/c/infraSTUDIO.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA