REKLAMA
Kolej Tunele Archiwum NBI Wywiady
10 Minut czytania

Innowacje wpisane w genotyp TINES

Rozmowa z Tomaszem Szubą, prezesem zarządu TINES Rail SA

Tomasz Szuba, prezes zarządu TINES Rail SA

W 2024 r. TINES obchodzi okrągły jubileusz 20-lecia działalności. W jakich okolicznościach powstała, jak potoczyła się jej historia?

Początek był ekscytujący. W 2004 r., po 10 latach zbierania doświadczeń zawodowych, postanowiłem założyć własną firmę. Z jednej strony otworzył się przede mną ogromny potencjał możliwości, z drugiej pojawiły się wyzwania związane z pracą na własny rachunek. Tego samego dnia prowadziłem rozmowy w sprawie pierwszego dużego kontraktu dla mojej firmy – TINES, chodziłem na pocztę, wysyłałem korespondencję, kupowałem ołówki, długopisy, papier do drukarki, po czym wieczorem spotykałem się na kolejnym spotkaniu biznesowym. Byłem pierwszym i jedynym pracownikiem firmy. Zrezygnowałem ze współpracy z funduszem inwestycyjnym, gdzie miałem do dyspozycji sekretarkę, asystentki i zespół współpracowników.

Debiut był bardzo obiecujący. Przez kilka pierwszych lat odnieśliśmy wiele sukcesów, zawierając kontrakty na rynku budowy obiektów inżynieryjnych, torowisk tramwajowych, infrastruktury kolejowej i metra. Mieliśmy plan wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i kończyliśmy uzgadnianie z KNF prospektu emisyjnego, kiedy upadł Lehman Brothers, a kryzys finansowy, który nastąpił później, zablokował nam drogę do IPO.

Rok 2009 był bardzo trudny. Z jednej strony poszukiwaliśmy finansowania w tym niepewnym okresie, z drugiej zaś podejmowane od 2007 r. działania eksportowe przyniosły nam kontrakty w Ukrainie i Kazachstanie. Wymagało to ogromnego wysiłku intelektualnego i fizycznego, m.in. ciągłych podróży lotniczych, aby sprostać wymaganiom kontraktów i dostarczyć materiały na czas. Dzięki naszym sukcesom za granicą w styczniu 2010 r., po rocznych negocjacjach, pozyskaliśmy inwestora branżowego. W tym okresie pomimo wielu przeszkód uruchomiliśmy produkcję prefabrykatów torowych, elastomerów polimerowych, taśm kompozytowych do wzmacniania konstrukcji, stale rozwijaliśmy eksport na wschód.

Rynki wschodnie były w pewnym okresie bardzo atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Tą drogą poszła też firma TINES, czy odnieśliście sukces?

Do 2014 r. zbudowaliśmy obecność na rynkach infrastruktury kolejowej, metra i tramwajów w Europie Wschodniej i Azji Środkowej. Posiadaliśmy spółki zależne w Ukrainie, Kazachstanie, Rosji, Białorusi, joint venture z kazachskim partnerem, producentem kolejowych podkładów strunobetonowych, oraz partnera w Rosji. Negocjowaliśmy kontrakty na dostawy o zakresie niespotykanym w Polsce. Jeden z potencjalnych kontraktów dla metra moskiewskiego obejmował dostawę 280 tys. szynowych podpór blokowych w otulinie (w Polsce największe umowy obejmują dostawę ok. 40 tys.). Mieliśmy również w zasięgu pięcioletni kontrakt na dostawy dla metra w Sankt Petersburgu, rozbudowę metra w Ałmaty, Baku, Kijowie, budowę nowych linii kolejowych w Mongolii itp. Wydawało się, że mamy szansę stać się jednym z większych dostawców nawierzchni szynowych w regionie.

Podobnie jak w 2008 r. dotknęła nas sytuacja na rynkach finansowych, tak w 2014 r. wpłynęła na nas sytuacja makroekonomiczna spowodowana aneksją Krymu przez Rosję. Spadek wartości lokalnych walut (kontrakty na wschodzie były zawierane w hrywnach, rublach, tengach), brak możliwości konwersji na euro i przesłania środków do polskiego banku spowodowały duże straty finansowe. Sytuacja gospodarcza i polityczna regionu stała się trudna i niestabilna, co doprowadziło do ograniczenia działalności i zamknięcia biur w Kijowie, Mińsku, Ałmaty, Astanie i Moskwie. W 2016 r. zakończyliśmy lokalną obecność w Europie Wschodniej i Azji Środkowej.

Zdarzenia te miały wpływ na pogorszenie relacji pomiędzy akcjonariuszami, którzy w 2016 r. ograniczyli współpracę. Rok 2017 był wyjątkowo trudny – w wyniku konfliktu z akcjonariuszem spółka straciła kontrakt na dostawy dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

Z wykształcenia jestem inżynierem materiałowym, absolwentem AGH. Wiem, że każdy materiał ma swoją wytrzymałość na ściskanie, zginanie i rozrywanie. Dotyczy to również organizmów ludzkich, mój organizm poddał się w styczniu 2018 r., wyłączając mnie na długi czas z funkcjonowania poza szpitalem. Okazało się, że mój biznes był kruchym tworzywem, który pod dużym obciążeniem pękł.

System zintegrowanej nawierzchni tramwajowo-drogowej TINES® TRAM wyróżniony na targach TRAKO 2023

Jak wyglądała odbudowa obecności na rynku?

Od drugiej połowy 2018 r. do końca 2020 r. zajmowałem się restrukturyzacją i reorganizacją firmy. Z nowym spojrzeniem, wzbogaconym o doświadczenia wyniesione z kryzysu i własnych błędów, postanowiłem wrócić do korzeni. Przez całe dwudziestolecie bardzo ściśle współpracowałem ze światem polskiej nauki, instytutami badawczo-naukowymi, jednostkami certyfikującymi, wprowadzając i wdrażając nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i techniczne.

Współpraca ze środowiskiem naukowo-inżynierskim pozwoliła mi w latach 2017–2021 na opracowanie, zaprojektowanie, przebadanie i wdrożenie nowej generacji materiałów. Wykorzystując inżynierię materiałową, doświadczenia wdrożeniowe oraz wieloletnie badania eksploatacyjne, przygotowaliśmy ofertę materiałowo-technologiczną współtworzoną przez polskich naukowców i inżynierów.

Zebrane doświadczenia z produkcji prefabrykatów (od 2005 r.), kompozytów (od 2006 r.) oraz żywic polimerowych (od 2009 r.) pozwoliły utworzyć nowe miejsca produkcyjne w 2021 r., co dało duży potencjał wytwórczy. W latach 2021–2024 zajmowaliśmy się produkcją i dostawami dla infrastruktury torowisk tramwajowych we Wrocławiu, Toruniu, Warszawie, Bydgoszczy i Gdańsku, pojawiły się również pierwsze nowe kontrakty eksportowe na Łotwę i Ukrainę. Od połowy 2022 r. produkujemy i dostarczamy nasze rozwiązania na największy obecnie budowlany kontrakt kolejowy z bezpodsypkową nawierzchnią torową w Polsce – tunel średnicowy o długości 7,5 km, który ma połączyć dworzec Łódź Fabryczna z dworcami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec.

W ostatnich pięciu latach intensywnie pracowaliśmy nad badaniami i rozwojem, zrealizowaliśmy z sukcesem dwa innowacyjne projekty z zakresu izolacji wibroakustycznej we współpracy z Politechniką Krakowską, kilka kolejnych, nowych innowacji zgłosiliśmy do konkursów. Przeprowadziliśmy duży zakres badań naszych konstrukcji w Instytucie Kolejnictwa, na Politechnice Krakowskiej, Politechnice Warszawskiej oraz w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów. Przygotowaliśmy się do projektu budowy kolei dużych prędkości w Polsce, wykorzystując wcześniejsze doświadczenie przy projekcie KDP w Kolejach Rosyjskich (RŻD), doświadczenie eksploatacyjne na sieci infrastruktury PKP PLK oraz badania laboratoryjne i eksploatacyjne prowadzone w Instytucie Kolejnictwa. Obecnie posiadamy certyfikaty i dopuszczenia do prędkości ruchu pociągów 250 km/h, jednak nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.

Jak będziecie świętować jubileusz?

Postanowiliśmy podzielić się z rynkiem naszym 20-letnim doświadczeniem we wdrażaniu nowoczesnych materiałów, technologii i elementów konstrukcji w budownictwie inżynieryjnym zarówno w Polsce, jak i za granicą. Na wybranych konferencjach naukowo-technicznych zorganizujemy sesje jubileuszowe poświęcone konkretnym zagadnieniom merytorycznym, takim jak m.in. izolacja wibroakustyczna, rozwiązania konstrukcyjne torowisk tramwajowych, eksploatacja bezpodsypkowych nawierzchni torowych w infrastrukturze PKP PLK, bezpodsypkowa nawierzchnia torowa dla KDP, wibroizolacja obiektów mostowych, budynków użyteczności publicznej i przemysłowych.

Nasze obchody rozpoczęliśmy w kwietniu na konferencji zorganizowanej przez Oddział Radomski SITK, a zakończymy w grudniu na konferencji Oddziału Krakowskiego SITK. Podczas zaplanowanych wydarzeń referaty będą wygłaszać naukowcy oraz przedstawiciele branży budownictwa infrastrukturalnego. Po wygłoszeniu referatów ich treść zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz w czasopismach naukowo-technicznych i branżowych. „NBI” jako patron medialny naszego jubileuszu również włączy się w rozpowszechnianie merytorycznych informacji dotyczących tych zagadnień.

W jakich sektorach budownictwa świadczycie usługi?

Zajmujemy się produkcją i dostawą materiałów budowlanych, elementów konstrukcji nawierzchni szynowych, izolatorów wibroakustycznych, prefabrykatów torowych, elastomerów poliuretanowych i systemów przytwierdzeń szyn dla kolejnictwa. Główne sektory budownictwa, w których znajdują zastosowanie nasze produkty, to budownictwo dróg kolejowych, metra, torowisk tramwajowych, obiektów inżynieryjnych oraz – w zakresie wibroizolacji – budownictwo obiektów publicznych i przemysłowych.

System zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej TINES®

Jakie produkty i technologie znajdują się w waszym portfolio?

Dysponujemy jedną z najbardziej kompleksowych ofert technologiczno-systemowych w Polsce. To pełne spektrum produktów, począwszy od mat wibroizolacyjnych przeznaczonych do stosowania w nawierzchniach szynowych podsypkowych i bezpodsypkowych oraz w budynkach mieszkalnych, biurowych, a także przemysłowych. Kolejna grupa to mało- i wielkogabarytowe prefabrykaty torowe, które są przeznaczone do zabudowy w torowiskach tramwajowych, metra oraz dróg kolejowych. W fabryce w Zabierzowie produkujemy polimery, żywice epoksydowe oraz poliuretanowe, które są stosowane do mocowania i przytwierdzania wszystkich profili szynowych do konstrukcji betonowych, żelbetowych, strunobetonowych i stalowych. Elastomery poliuretanowe są głównym elementem składowym systemu szyny w otulinie, a także elementem składowym systemu szynowych podpór blokowych w otulinie przeznaczonym do bezpodsypkowych dróg szynowych. W portfolio mamy wyroby o właściwościach dielektrycznych do nanoszenia na szyny, tak ważnych przy zabezpieczaniu konstrukcji przed prądami błądzącymi.

Które z wykonywanych obecnie realizacji traktujecie jako referencyjne?

Każdy kontrakt, na który dostarczamy nasze produkty, traktujemy jako referencyjny, ważny dla nas i naszego odbiorcy. W zdecydowanej większości są to generalni wykonawcy zleceń pozyskanych w trybie zamówień publicznych. Dążymy do tego, aby jakość naszych materiałów i rozwiązań samodzielnie stanowiła naszą referencję. Tak samo traktujemy dostawy krótkiego odcinka zintegrowanej nawierzchni tramwajowo-drogowej dla Wrocławia czy Warszawy, materiałów do sprężystego mocowania szyn tramwajowych dla Torunia, Bydgoszczy i Gdańska, jak dostawy na nasz największy obecnie kontrakt związany z produkcją i dostawami mat wibroizolacyjnych i szynowych podpór blokowych w otulinie dla tunelu kolejowego budowanego w Łodzi.

System szynowych podpór blokowych w otulinie TINES® EBS uhonorowany statuetką TOP Builder 2023

Tematem tego numeru „NBI” są technologie i innowacje. Jakie sukcesy na tym polu ma TINES?

Nowoczesne technologie i innowacje są wpisane w genotyp TINES. W ciągu 20 lat wielokrotnie odbieraliśmy nagrody za nasze osiągnięcia w zakresie innowacji. Odbieraliśmy i nadal odbieramy, ostatnio system zintegrowanej nawierzchni tramwajowo-drogowej TINES® TRAM otrzymał wyróżnienie w konkursie im. prof. Jana Podolskiego na targach TRAKO 2023, zaś system TINES® EBS został uhonorowany statuetką TOP Builder 2023 w kategorii produkt rekomendowany branży. Większość stosowanych przez nas materiałów, rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych jest bardzo innowacyjna. Jak już wcześniej wspomniałem, bardzo często były to pierwsze zastosowania na terenie Polski, ale także Europy Wschodniej i Azji Centralnej.

Rok 2023 był trudny dla branży budowlanej. Jak ocenia Pan obecną sytuację?

Sytuacja nadal jest trudna, a zmiana nie następuje tak szybko, jakbyśmy oczekiwali. Uruchomienie środków z KPO to proces, który potrwa jeszcze wiele miesięcy, zanim nasza branża odczuje pozytywne skutki. Przeważa jednak umiarkowany optymizm wynikający z ponownego napływu funduszy unijnych. Zakładam, że nowy rząd po zakończeniu audytu projektu CPK będzie kontynuował prace nad KDP w Polsce. Budowa tak nowoczesnej infrastruktury będzie impulsem dla całej naszej branży. Przy przemyślanym i prowadzonym z zachowaniem interesu narodowego procesie inwestycyjnym ma ona wielką szansę stać się jednym z kluczowych wydarzeń gospodarczych nadchodzących lat.

System szynowych podpór blokowych w otulinie stosowany w rozjazdach – TINES® EBS-R

Na ile jest możliwe, że polskie firmy będą odbudowywać infrastrukturę i kubaturę Ukrainy po zakończeniu wojny? Czy TINES jest tym zainteresowany?

Nie widać końca tej tragicznej sytuacji u naszego sąsiada. Mieliśmy nadzieję, że wojna zakończy się już dawno temu. W pierwszej kolejności potrzebne jest wsparcie polityczne na arenie międzynarodowej – zarówno militarne, jak i humanitarne. Pomoc dla Ukrainy po uzyskaniu gwarantowanych, stabilnych granic z Rosją będzie dotyczyła wielu aspektów, w tym odbudowy zniszczeń. To olbrzymie wyzwanie, które będzie koordynowane przez społeczność międzynarodową wolnego świata, organizacje do tego powołane, fundusze i banki. Polska ma potencjał do odegrania ważnej roli w tym procesie, a polski przemysł ma szansę uczestniczyć w budowie nowoczesnej Ukrainy.

Ukraina była dla TINES pierwszym rynkiem eksportowym, gdzie podjęliśmy działania zaraz po podjęciu decyzji o wspólnym prowadzeniu Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Już od 2008 r. zaopatrujemy w  materiały infrastrukturę ukraińską. W 2023 r. dostarczaliśmy materiały wibroizolacyjne, a w tym roku mamy podpisany kontrakt na dostawy naszych systemów dla metra kijowskiego. Byliśmy, jesteśmy i będziemy uczestniczyć w budowie infrastruktury wolnej Ukrainy.

Dziękuję za rozmowę.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA