Drogi Archiwum NBI
5 Minut czytania

Mieszanki SMA do warstw wiążących i podbudowy czyli dłuższe życie drogi

Podczas jazdy użytkownik drogi widzi i odczuwa tylko jej warstwę ścieralną, która ma zapewnić komfort poruszania się. Powinna być równa i bezpieczna, czyli gwarantować dobrą przyczepność i odpowiednie zachowanie pojazdu podczas hamowania. Konstrukcja nawierzchni to jednak nie tylko warstwa ścieralna. Pod nią znajdują się kolejne warstwy konstrukcyjne, które zapewniają prawidłowy rozkład naprężeń na podłoże gruntowe oraz trwałość drogi w długim okresie jej eksploatacji.

Pobierz artykuł PDF

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI