Geoinżynieria Archiwum NBI Technologie
5 Minut czytania

Monitoring inklinometryczny ścian szczelinowych

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów inklinometrycznych przemieszczeń poziomych ścian szczelinowych, wykonywanych przez kilkanaście miesięcy na budowie głęboko posadowionego obiektu, zlokalizowanego wśród zwartej zabudowy miejskiej, w trudnych warunkach gruntowo-wodnych podłoża oraz przy zmiennych warunkach pogodowych. Inklinometry, które zabudowano w ścianach szczelinowych, umożliwiły prowadzenie pomiarów przemieszczeń poziomych na znacznej wysokości monitorowanej konstrukcji. Pozwalało na wczesne podejmowanie określonych przedsięwzięć w celu przeciwdziałania powstającym zagrożeniom.

Pobierz artykuł PDF

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI