REKLAMA
Geoinżynieria Hydrotechnika Archiwum NBI Tematy Specjalne
10 Minut czytania

Ochrona brzegów morskich

Wzrost poziomu morza obserwowany w ostatnim stuleciu niesie ze sobą realne skutki. Na obszarach, gdzie wzrost poziomu morza jest największy, widać zwiększoną erozję brzegów morskich. Wobec groźby przerwania wałów wydmowych i zalania terenów położonych niżej ochrona brzegów wydaje się koniecznością. Ważne, aby podejmowane w tym celu działania stanowiły kompromis między aspiracjami człowieka a naturą.

Pobierz artykuł PDF

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA