REKLAMA
Budownictwo Archiwum NBI
3 Minuty czytania

Próbne obciążenia pali fundamentowych przeprowadzane przez niezależne laboratoria badawcze

„Próbne obciążenie pali oraz analizę i opracowanie wyników wykonuje, na zlecenie zamawiającego, IBDiM lub inna jednostka badawcza. Wykonawca próbnego obciążenia nie może być zależny od wykonawcy obiektu i wykonawcy pali fundamentowych” – taki zapis zawierany w specyfikacjach jest kluczowy dla prawidłowego przeprowadzenia procesu badań i zapewnienia ich niezakłóconego przebiegu. Próbne obciążenia wykonują zatem instytucje, wyższe uczelnie i firmy niezależne od wykonawców pali.

Pobierz artykuł PDF

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA