REKLAMA
Drogi Geoinżynieria Kolej Tunele Archiwum NBI Tematy Specjalne
10 Minut czytania

Stabilizacja skarp i osuwisk

Problematyka ruchów osuwiskowych jest niezwykle złożona, ponieważ dotyka różnych zagadnień z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz planowania przestrzennego. Osuwiska stanowią przedmiot badań szeregu specjalistów – od zajmujących się nauką o Ziemi przez planistów, projektantów, inżynierów aż po geotechników. Choć ich podejście do problemu bywa odmienne, jednak wszystkim ostatecznie przyświeca jeden cel – dążenie do zminimalizowania ryzyka utraty stateczności stoków i zniszczenia budowli inżynieryjnych.

Pobierz artykuł PDF

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA