Drogi Geoinżynieria Archiwum NBI Tematy Specjalne
10 Minut czytania

System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO

Niezależnie od faktu, czy o powstaniu osuwisk decydują czynniki naturalne, czy też działalność człowieka, skutki osuwisk zawsze niosą ze sobą szereg problemów środowiskowych (przyrodniczych), technicznych, ekonomicznych i społecznych. Właściwe i pełne dane do skutecznego zarządzania ryzykiem osuwiskowym od 2006 r. zapewnia w Polsce System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO).

Pobierz artykuł PDF

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI