Budownictwo Geoinżynieria Archiwum NBI Technologie
5 Minut czytania

Technologie zagęszczania wgłębnego gruntów niespoistych

Podłoże zbudowane z gruntów niespoistych, nawodnionych w stanie luźnym (Id < 0,33) może wykazywać możliwość znacznego osiadania (brak spełnienia II stanu granicznego). Dodatkowym niebezpieczeństwem wynikającym z ich słabego zagęszczenia może być utrata nośności podłoża lub ich upłynnienie w wyniku działania obciążeń dynamicznych (brak spełnienia I stanu granicznego). Zagadnienie wzmacniania gruntów niespoistych, polegających na ich zagęszczaniu, należy rozpatrywać jako powierzchniowe lub wgłębne.

Pobierz artykuł PDF

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI