REKLAMA
Geoinżynieria Kolej Archiwum NBI Tematy Specjalne
7 Minut czytania

Wprowadzenie do problematyki badania i rozpoznania podłoża budowlanego inwestycji kolejowych

Badania podłoża budowlanego są podstawą projektowania obiektów budowlanych. Od tego, jak dobrze i jak dokładnie zostanie rozpoznane podłoże budowlane, zależy nie tylko bezpieczeństwo, ale także czas realizacji inwestycji budowlanej oraz koszty jej budowy i utrzymania. Wychodząc naprzeciw tym założeniom oraz w celu optymalizacji zakresu badań podłoża i standaryzacji procesu ich dokumentowania, opracowano wytyczne metodyczne, które są stosowane przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz spółkę Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. W artykule przedstawiono główne założenia procesu dokumentowania podłoża budowlanego na różnych etapach procesu inwestycyjnego na potrzeby realizacji inwestycji kolejowych.

Pobierz artykuł PDF

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA