REKLAMA
Drogi Geoinżynieria Archiwum NBI Inwestycje
10 Minut czytania

Zabezpieczenie osuwiska na budowie drogi ekspresowej S69 w Mikuszowicach

Firma Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonywała jako generalny wykonawca w okresie od lipca 2013 r. do stycznia 2014 r. specjalistyczne zabezpieczenie osuwiska oraz skarp wykopu nowo budowanej drogi ekspresowej S69 Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek węzeł Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) – Żywiec w km 21 + 140–21 + 180 (etap I), zabezpieczenie skarpy wykopu w km 21 + 130–21 + 190 (strona lewa), w km 21 + 130–21 + 200 (strona prawa) oraz zabezpieczenie przyczółka D obiektu WD-15A (etap II).

Pobierz artykuł PDF

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA