Drogi Hydrotechnika Wod-Kan Archiwum NBI
10 Minut czytania

Zagospodarowanie wód opadowych i systemy odwodnień

Wody opadowe stanowią bardzo istotne zagadnienie w warunkach funkcjonowania osadnictwa, a ich zagospodarowanie było zawsze priorytetem. Szczególne miejsce zajmują w tej kwestii odwodnienia układów komunikacyjnych, których zasadniczą właściwością powinna być przede wszystkim skuteczność działania. Odpowiednie systemy odwodnienia gwarantują także trwałość budowli infrastrukturalnych.

Pobierz artykuł PDF

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI