Geoinżynieria Hydrotechnika Archiwum NBI Inwestycje
6 Minut czytania

Żelazny Most – wyjątkowy obiekt w skali świata

KGHM Polska Miedź SA wydobywa 30 mln t rudy rocznie. W tym samym czasie do dolnośląskiego Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most kieruje ok. 28 mln t odpadów poflotacyjnych. Zadaniem OUOW jest ich gromadzenie oraz retencjonowanie i klarowanie wody technologicznej. Procesy te mają zaspokoić potrzeby hydrotransportu i gospodarki wodnej w obszarze hydrotechnicznego zagospodarowania wód kopalnianych. Płynny szlam transportowany jest do OUOW siecią rurociągów z trzech Zakładów Wzbogacania Rud (ZWR). Woda jest deponowana w czaszy, następnie klarowana w stawie osadowym i ponownie zawracana do procesu produkcyjnego prowadzonego w ZWR. Nadwyżki wody używanej w KGHM, dokładnie oczyszczone i nieszkodliwe dla środowiska, po oczyszczeniu w OUOW są kierowane do Odry.

Pobierz artykuł PDF

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI