Hydrotechnika Filmy

Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej

Modernizacja jazów Odrzańskiej Drogi Wodnej – Januszkowice, Wróblin i Zwanowice

Dzięki inwestycji zostanie utrzymany stały poziom piętrzenia na Odrze, co poprawi warunki żeglugowe, wzmocni się też bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców. Wykonane prace mają także swój prośrodowiskowy wymiar – ułatwią migrację ryb i zwiększą napowietrzenie wody.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI