REKLAMA
Kolej

Fundusze z CEF na inwestycje kolejowe w Polsce

PKP Polskie Linie Kolejowe SA pozyskały na rozwój kolei 3,6 mld € dofinansowania z instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF – Łącząc Europę). Dzięki 24 projektom o łącznej wartości 26 mld zł, obejmującym linie kolejowe o znaczeniu europejskim, pasażerowie zyskują atrakcyjne czasy podróży oraz bardziej dostępną, bezpieczną i punktualną kolej. Inwestycje na europejskich korytarzach rozwijają efektywny i ekologiczny kolejowy transport towarowy. CEF to jedno z najważniejszych źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w Unii Europejskiej. PKP Polskie Linie Kolejowe SA realizują 24 projekty o łącznej wartości 26 mld zł. To inwestycje prowadzone na liniach kolejowych będących częścią międzynarodowej sieci transportowej TEN-T, usprawniające podróże w aglomeracjach oraz poprawiające warunki do przewozów towarowych. Dzięki tym projektom ekologiczna kolej staje się coraz bardziej atrakcyjnym środkiem komunikacji w Polsce i Europie.

„Inwestując pieniądze – zarówno te z polskiego, jak i unijnego budżetu – konsekwentnie dążymy do osiągnięcia celu, jakim jest dokończenie do 2030 r. prac na sieci bazowej TEN-T. To najważniejsze trasy drogowe i linie kolejowe nie tylko w Polsce, lecz także w całej Unii Europejskiej. Kolej to ekologiczny, bezpieczny i zrównoważony środek transportu, dlatego stawiamy na projekty kolejowe” – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

PLK są największym beneficjantem środków CEF w Europie. W 2020 r. przyznano dodatkowe dofinasowane z niewykorzystanej alokacji innych państw członkowskich. Dodatkowe środki otrzymały projekty PKP Polskich Linii Kolejowych SA, realizowane na odcinkach międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica, łączącej kraje bałtyckie z Polską oraz innymi krajami UE.

„Dzięki środkom z instrumentu CEF polska kolej zmienia się na naszych oczach. Cieszę się, że największym ich beneficjantem są PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Dostosowanie polskiej infrastruktury kolejowej do europejskich parametrów to najważniejszy cel, jaki wynika z prac prowadzonych obecnie na wielu inwestycjach współfinansowanych z CEF, m. in. na międzynarodowej linii Rail Baltica. Doceniając fakt ogłoszenia 2021 rokiem kolei, liczymy na to, że w następnych latach środki przeznaczane przez Unię Europejską na ten segment transportu będą jeszcze większe” – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

CEF – atrakcyjna kolej w aglomeracjach

Atrakcyjne i wygodniejsze, dzięki inwestycjom z udziałem środków CEF, stają się podróże koleją w aglomeracjach. Podróże po Warszawie ułatwia zmodernizowana linia obwodowa, łącząca Warszawę Zachodnią i Warszawą Gdańską. Przystanki są dostępne dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, a komunikacja zintegrowana z innymi środkami transportu miejskiego, np. metrem. Zakończona modernizacja linii z Grodziska Mazowieckiego do stolicy zapewnia szybką i bezpieczną podróż do pracy czy szkoły. W Krakowie dzięki inwestycjom z CEF kolej staje się bezkonkurencyjnym środkiem transportu w codziennych podróżach.

„Pula środków dostępna na inwestycje w sektorze transportu w perspektywie finansowej 2014–2020 w ramach instrumentu CEF dla beneficjantów z krajów UE wynosi ponad 26 mld €, z czego 11,3 mld € pochodzi z Funduszu Spójności i mogły się o nie ubiegać wyłącznie państwa kohezyjne. Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) zawarło 57 umów o dofinansowanie (Grant Agreements) na sumę 3,9 mld € środków UE. PKP PLK SA to największy beneficjant środków na przedsięwzięcia transportowe finansowane ze środków CEF, z którym zawarte zostały 22 Grant Agreement na ponad 3,17 mld € środków UE, a kolejne dwie są finalizowane” – podkreśliła Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT.

Szybciej i bezpieczniej między regionami kraju i Europy

Z udziałem instrumentu CEF zelektryfikowany został ostatni odcinek linii Węgliniec – Zgorzelec na międzynarodowej trasie E30. Podróżni zyskali krótszy czas podróży m.in. z Wrocławia do Zgorzelca. Inwestycja ta usprawniła też krajowy i międzynarodowy ruch towarowy. Podróżni wygodniej i bezpieczniej podróżują już na Rail Baltica z Warszawy w kierunku Białegostoku. W tym roku szybciej pojedziemy pociągiem z Krakowa do Katowic, z Wrocławia do Poznania. Korzystne zmiany czekają także pasażerów na linii z Warszawy do Poznania, ze stolicy Wielkopolski do Szczecina, a także z Kędzierzyna-Koźla do Opola czy z Siedlec do Terespola i z Łodzi do Zduńskiej Woli.

Efektywne przewozy towarowe

„PKP Polskie Linie Kolejowe SA otrzymały dofinansowanie w wysokości prawie 3,6 mld € z CEF Transport na realizację 24 projektów. To sprawia, że PKP PLK jest beneficjantem otrzymującym najwięcej środków z CEF. To duże wyzwanie, ale i ogromna szansa na rozwój kolei w Polsce, jako ekologicznego transportu” – powiedział Morten Jensen, Head of Unit at INEA – Innovation and Networks Executive Agency. Postępują prace nad projektami CEF usprawniającymi przewóz towarów koleją na ważnych europejskich i krajowych korytarzach towarowych. Dotyczy to m.in. projektów w województwie śląskim na trasie przez Czechowice-Dziedzice oraz inwestycji portowych, które dwukrotnie zwiększą kolejową obsługę portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Dzięki tym pracom sprawnie pojadą liniami kolejowymi nawet 740-metrowe i cięższe pociągi.

„W puli 24 projektów CEF realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA są już zakończone przedsięwzięcia oraz projekty na zaawansowanym etapie realizacji. Prace na ważnych społecznie inwestycjach nie zwalniają nawet w niełatwym czasie walki z pandemią. Efektem działań jest rozwój kolei, a tym samym korzyści dla środowiska i wsparcie Europejskiego Zielonego Ładu” – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA są już przygotowane do nowej perspektywy finansowej UE. Gotowe dokumentacje pozwolą przystąpić do naboru projektów z nowego instrumentu CEF w skali większej niż w obecnej perspektywie.

Tekst: PKP PLK S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA