REKLAMA
Drogi Mosty Inwestycje
4 Minuty czytania

Budimex buduje trzy odcinki drogi S7

Budowa drogi ekspresowej S7 jest jednym z elementów tworzenia nowoczesnego systemu komunikacyjnego Polski. Ten szlak komunikacyjny jest szczególnie istotny dla rozwoju gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, niemniej realizacja S7 pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści na wszystkich poziomach – regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Budimex SA jako wykonawca istotnych odcinków trasy znacząco się do tego przyczyni.

Budowa drogi S7, fot. Budimex
Budowa drogi S7, fot. Budimex

Od listopada 2014 do października 2015 r. Budimex SA podpisał trzy kontrakty na budowę odcinków drogi ekspresowej S7. Wartość kontraktów, na które składają się odcinki o łącznej długości prawie 40 km oraz obwodnica Ostródy, opiewa na ponad 2,5 mld zł netto.

Miłomłyn – Ostróda

Budimex SA podpisał umowę na budowę tego odcinka 5  listopada 2014 r. Kontrakt o wartości 237,6 mln zł netto będzie realizowany w konsorcjum z firmą Ferrovial Agroman SA (5%). Zakres prac obejmuje budowę 9,4-kilometrowego odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, dróg gospodarczych, serwisowych i zbiorczych, a także węzłów drogowych Miłomłyn Północ i Miłomłyn Południe oraz obiektów inżynieryjnych.

Na realizację inwestycji Budimex SA ma 20 miesięcy od podpisania umowy bez wliczania okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Obwodnica Ostródy

15 czerwca 2015 r. konsorcjum Budimeksu SA (95%) i Ferrovial Agroman SA (5%) podpisało umowę na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16. Umowa o wartości 1,072 mld zł netto obejmuje budowę:
– 9,7-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej (początek przed Ostródą, koniec w miejscowości Górka, droga z dwoma pasami ruchu, każdy pas dwujezdniowy);
– obwodnicy Ostródy – drogi głównej ruchu przyspieszonego (o długości 8,7 km) w ciągu DK16 (początek obwodnicy w Ornowie, na skrzyżowaniu z DK15, koniec w rejonie węzła Ostróda Południe, droga z dwoma pasami ruchu, każdy pas dwujezdniowy);
– dróg gospodarczych, serwisowych i zbiorczych;
– urządzeń ochrony środowiska, kanalizacji deszczowej, oświetlenia;
– przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej;
– trzech murów oporowych monolitycznych o wysokości do 6 m.

W ramach zadania powstaną także dwa węzły drogowe: Ostróda Północ – na przecięciu z DK530 Ostróda – Łukta – Dobre Miasto (węzeł zapewni wszystkie relacje skrętne) i Ostróda Południe – na przecięciu z projektowaną obwodnicą Ostródy (DK16) oraz istniejącą drogą krajową nr 7/16 w miejscowości Górka, w rejonie istniejącego węzła na przecięciu tych dwóch dróg.

Inwestycja obejmuje ponadto budowę 15 obiektów inżynieryjnych, w tym czterech o szczególnym charakterze. Jednym z nich jest trójprzęsłowy most zespolony nad jeziorem Pauzeńskim w ciągu drogi S7, o długości 343 m. Kolejnym – dziewięcioprzęsłowy most-estakada przez rzekę Drwęcę, przechodzący przez rezerwat przyrody oraz nad linią kolejową (w ciągu drogi S7), o długości 561 m. Trzecim obiektem inżynieryjnym o szczególnym charakterze jest wiadukt o długości 80 m na skrzyżowaniu dróg nr 7, 16 i 15, zlokalizowany na węźle Ostróda Południe. W ramach zadania powstanie także wiadukt – most typu extradosed w ciągu drogi S16, czteroprzęsłowy, o łącznej długości przęseł 677 m.

Na realizację inwestycji Budimex SA będzie miał 20 miesięcy (bez wliczania okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca).

Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo

9 października 2015 r. Budimex SA podpisał umowę na budowę 19,1-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 od Nowego Dworu Gdańskiego do Kazimierzowa. Zakres prac umowy o wartość 1,3 mld zł netto obejmuje budowę:
– dwujezdniowej drogi ekspresowej z rezerwą na trzeci pas ruchu,
– dróg dojazdowych, technologicznych i objazdów,
– ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, przystanków i zatok autobusowych,
– dwóch węzłów drogowych – Żuławy Wschód i Elbląg Zachód,
– obiektów inżynieryjnych w ciągu drogi ekspresowej S7 (w tym m.in. 10 mostów i dwóch wiaduktów),
– obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg niższych klas (most, 10 wiaduktów),
tunelu dla pieszych pod drogą ekspresową.

W ramach inwestycji Budimex SA odnowi także nawierzchnię na odcinku istniejącej dwujezdniowej obwodnicy Nowego Dworu Gdańskiego. Do zadań wykonawcy należy przebudowa drogi ekspresowej S7 w zakresie likwidacji skrzyżowania z ul. Żuławską w Elblągu oraz budowa wiaduktu w ciągu tej ulicy nad drogą ekspresową S7. Zakończenie realizacji jest planowane na rok 2018.

Trasa S7 łączy trzy duże aglomeracje: gdańską, warszawską i krakowską. Nowa, dwujezdniowa droga ekspresowa zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania krajową siódemką.

Zdjęcie: Budimex SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA