Budownictwo Inwestycje
1 Minuta czytania

Budimex zrealizował tymczasowy szpital w Białymstoku

Przed terminem końcowym Budimex zakończył prace montażowe na potrzeby szpitala tymczasowego w  Białymstoku na blisko 100 łóżek. 25 listopada 2020 r. został podpisany Protokół Odbioru Końcowego Robót w  zakresie adaptacji pomieszczeń budynku Hali Sportowej Uniwersytetu Medycznego w  Białymstoku w  celu realizacji działań w  zakresie przeciwdziałania COVID-19.

 

Odbiór był bezusterkowy. Budimex podpisał umowę na realizację przedsięwzięcia z  Wojewodą Podlaskim 6 listopada 2020 r. Realizacja zadania polegała na przebudowie i  adaptacji pomieszczeń budynku hali sportowej i  obejmowała swoim zakresem m.in.:
– wykonanie na hali sportowej o  pow. 970 m2 80 boksów 1-łóżkowych w  uzgodnionej technologii ścianek działowych gipsowo-kartonowych, w  tym 2 respiratorowych,
– doprowadzenie do każdego boksu i  wydzielonych pomieszczeń hali niezbędnych instalacji m.in. dodatkowej instalacji tlenu medycznego, instalacji przyzywowej oraz systemu monitoringu CCTV,
– zmiana układu pomieszczeń i  przebudowa zaplecza hali sportowej o  pow. 430 m2 z  podziałem budynku na oddzielne strefy czystą i  brudną, wraz z  niezbędnymi przeróbkami instalacji elektrycznych, teletechnicznych i  wod-kan.
 

W inwestycję zaangażowanych było kilkanaście firm podwykonawczych i  łącznie przez cały okres realizacji ponad 80 pracowników. Prace były prowadzone bez ograniczenia czasowego w  systemie zmianowym 7 dni w  tygodniu. Finansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Oprócz tego Budimex jest zaangażowany w  budowę szpitali tymczasowych w  Sopocie (trwają prace) i   w  Tarnowie (trwa negocjowanie umowy).

Zdjęcia: Budimex SA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI