Wod-Kan Inwestycje
10 Minut czytania

Efektywny system ciepłowniczy oczyszczalni Płaszów w Krakowie

Wodociągi Miasta Krakowa SA od lat w swoich działaniach kierują się potrzebą ochrony środowiska. Wiele przedsięwzięć, unowocześnień i modernizacji prowadzonych jest dla sprostania rosnącym wymaganiom ekologicznym i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Również o obecnie realizowanym dużym projekcie inwestycyjnym Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3 należy mówić w kontekście zmian klimatycznych, efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.

Pobierz artykuł PDF

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI