Kolej Mosty Inwestycje
3 Minuty czytania

Nowa łącznica kolejowa Kraków Zabłocie – Kraków Podgórze

Nowa łącznica Kraków Zabłocie – Kraków Podgórze od 10 grudnia 2017 r. zapewnia krótsze podróże z Krakowa do Skawiny, Oświęcimia i Zakopanego. Podróżni korzystają z nowych, wyposażonych w windy i ruchome schody przystanków. W Krakowie Zabłociu zatrzymuje się nawet 140 pociągów, a na przystanku Kraków Podgórze 56. Wyeliminowano czasochłonną zmianę lokomotyw w Krakowie Płaszowie. Projekt zrealizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA wart jest 352 mln zł.

Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie – Kraków Podgórze
Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie – Kraków Podgórze

Krakowska łącznica, największy nowy obiekt kolejowy w Polsce, o długości ponad 1100 m, otwiera szerokie możliwości szybkich podróży w mieście, aglomeracji, regionie oraz skraca czas przejazdu pociągów dalekobieżnych. Dzięki trzem estakadom i dwóm wiaduktom można szybciej podróżować „nad Krakowem”. Łącznica jest jednym z projektów Krajowego programu kolejowego, który rozwija sieć kolejową w Krakowie i województwie oraz zapewnia lepsze połączenia kolejowe w Polsce.

„Krakowska łącznica jest inwestycją, która pokazuje, że kolej odzyskuje znaczenie w systemie komunikacji. Kolejne projekty z Krajowego programu kolejowego realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Krakowie i Małopolsce będą uzupełniały i zwiększały możliwości kolei. Dzięki temu Polska będzie coraz lepiej skomunikowana zarówno w obszarze regionalnym, jak i krajowym” – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury i budownictwa.

Rozwój kolei w aglomeracjach, lepsza integracja z innymi środkami komunikacji miejskiej, tworzenie dla mieszkańców dobrych warunków podróży to jeden z celów Krajowego programu kolejowego.

„Kraków jest przykładem poprawy komunikacji w aglomeracji dzięki inwestycjom kolejowym. Mieszkańcy zyskują nie tylko krótsze podróże, ale także wygodniej wsiądą do pociągów ze zmodernizowanych i nowych przystanków. PKP Polskie Linie Kolejowe SA stawiają na takie rozwiązania również w innych miastach. Zwiększą się możliwości podróży koleją m.in. w Gorzowie Wielkopolskim czy Warszawie” – stwierdził Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Kraków Zabłocie

W ramach budowy łącznicy dawny peron został przesunięty o 50 m w stronę Wisły. Powstały dwa perony jednokrawędziowe o długości 200 m, a pod torami hala przystankowa. Bezpośrednio z hali podróżni wchodzą na perony tradycyjnymi schodami lub za pomocą ruchomych schodów oraz czterech wind. Przystanek jest dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Dla osób niedowidzących są ścieżki naprowadzające. Obiekt wyposażony jest w ławki, wiaty, a także system informacji pasażerskiej.

Kraków Podgórze

Przystanek został przysunięty do skrzyżowania ulic Powstańców Wielkopolskich i Wielickiej, a także podwieszony pomiędzy estakadami łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Podgórze (Krzemionki). Składa się z dwóch części. Na górze przy torach łącznicy jest 200-metrowy peron, wyposażony w wiaty, ławki i system informacji pasażerskiej. Na dole pod torami usytuowano zaplecze techniczne i pomieszczenia dla obsługi podróżnych.

Cel projektu:
– uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki, umożliwiającego pominięcie stacji Kraków Płaszów,
– usprawnienie ruchu pociągów aglomeracyjnych kursujących w kierunku Zakopanego oraz Skawiny i Oświęcimia, a także połączeń regionalnych i dalekobieżnych do Skawiny i przez Kalwarię Zebrzydowską, Lanckoronę do Wadowic, Suchej Beskidzkiej, Rabki i Zakopanego,
– skrócenie czasu jazdy pociągów:
  – lokalnych szynobusów o ok. 5 min,
  – dalekobieżnych w kierunku Zakopanego o ok. 12–15 min,
– większa przepustowość na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów,
– dzięki przebudowie przystanków powstał wygodny węzeł przesiadkowy w rejonie skrzyżowania ulic Powstańców Wielkopolskich i Wielickiej, co pozwoli na rozszerzenie oferty transportowej na terenie miasta.

Wartość projektu:
Wartość robót budowlanych: 257 978 744,89 zł (brutto).
Wykonawca: konsorcjum firm Budimex SA (lider) oraz Ferrovial Agroman SA (partner).
Nadzór inwestorski: konsorcjum firm MP-Mosty Sp. z o.o. (lider) oraz INKO Consulting Sp. z o.o. (partner).
Koszt całkowity: 348 mln zł.
Koszt kwalifikowany: 221 mln zł.
Dofinansowanie UE: 187 mln zł.

Inwestycja w liczbach:
Zbudowaliśmy:
– 3 estakady,
– 2 wiadukty,
– 2 kładki peronowe,
– 2 przejścia pod torami.
Przebudowaliśmy:
– 8,8 km pojedynczego toru,
– 6,5 km sieci trakcyjnej.
W sumie do zabudowy wykorzystaliśmy:
– 3,1 tys. t stali zbrojeniowej,
– 6,7 tys. t stali konstrukcyjnej,
– 25,5 tys. t betonu.

Zdjęcie: PKP PLK SA, Budimex SA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI