REKLAMA
Inż. Bezwykopowa Wod-Kan Inwestycje
3 Minuty czytania

Powstanie Kolektor Wiślany w Warszawie

Kolektor Wiślany, który powstanie w Warszawie do końca 2023 r., będzie miał pojemność odpowiadającą ponad 13 basenom olimpijskim. Jego zadaniem będzie magazynowanie nadmiaru ścieków oraz wód opadowych spływających z lewobrzeżnej części miasta w czasie intensywnych opadów deszczu.

 

 Grafika: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA
Grafika: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA

                           Dla Wisły i środowiska

Kolektor Wiślany, który powstanie wzdłuż ulic Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie, zostanie włączony do istniejącej sieci kanalizacyjnej przez pompownie Powiśle oraz Wiślaną. Umożliwi czasowe magazynowanie ścieków spływających z lewobrzeżnej części  Warszawy, tj. Mokotowa, Ochoty, Woli, Śródmieścia, Żoliborza i Bielan. Ścieki następnie będą kierowane – przez projektowaną przepompownię Wiślaną – do oczyszczalni ścieków „Czajka”. Dzięki możliwości magazynowania nadmiaru wód spływających do kanalizacji w trakcie intensywnych deszczy zostanie m.in. ograniczona konieczność uruchamiania zrzutów burzowych.

Najdłuższy mikrotuneling w Polsce

Kolektor Wiślany zostanie wykonany metodą mikrotunelingu. Będzie to najdłuższy kanał o takiej średnicy (1,2–3,2 m) zrealizowany przy użyciu tej technologii w Polsce. Ze względu na stopień skomplikowania robót zadanie podzielono na trzy etapy – w przypadku dwóch z nich MPWiK w m. st. Warszawie SA już zawarło kontrakty na realizację prac. 8 stycznia 2020 r. podpisano umowę z firmą Budimex SA na budowę odcinka kolektora od komory połączeniowej z burzowcem Wenedów do komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim o długości ok. 5,5 km i średnicy 3,2 m (umowa o wartości ok. 349 mln zł netto). Wcześniej, 21 października 2019 r., podpisano umowę na wykonanie fragmentu kolektora od przepompowni Powiśle do burzowca Wenedów o długości ok. 2 km i średnicy od 0,8 do 1,2 m (wartość kontraktu ok. 78 mln zł brutto). Obecnie trwają prace przygotowujące do ogłoszenia przetargu na trzeci, najkrótszy odcinek, od komory połączeniowej z kolektorem Bielańskim do Zakładu Farysa wraz z przepompownią o długości 1,2 km i średnicy 3,2 m oraz z przewodami tłocznymi. Prace budowlane powinny potrwać do końca 2023 r. Budowa kolektora Wiślanego jest jednym z zadań realizowanych w ramach unijnego projektu Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI.

Zmiany klimatu a bezpieczeństwo miasta i mieszkańców

Inwestycja ta jest częścią szerszego przedsięwzięcia realizowanego przez MPWiK w porozumieniu z właścicielem, Miastem st. Warszawa, którego celem jest usprawnienie oraz rozbudowa systemu transportu ścieków. Budowa centralnego systemu zarządzania siecią kanalizacji ogólnospławnej zmniejszy ryzyko powstawania zalewisk i podtopień w trakcie intensywnych opadów deszczu, wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa pracy oczyszczalni ścieków przez zapewnienie ich równomiernej dystrybucji. Uszczelnienie układu odbioru ścieków i zwiększenie pojemności retencyjnej sieci kanalizacyjnej to działania, które umożliwią częściowe ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatycznych. Poza kolektorem Wiślanym do końca 2023 r. spółka wybuduje także inne kanały zbiorcze, m.in. Lindego-Bis i Mokotowskiego-Bis, oraz uruchomi centralny system sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej. Ponadto w 2020 r. zostanie zakończona budowa jednego z większych w Europie zbiorników retencyjnych na wody opadowe, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni „Czajka”.

Kolektor Wiślany w liczbach

Ponad dziewięciokilometrowy kolektor, którego pojemność minimalna wyniesie ok. 50 tys. m3, będzie się składał z czterech odcinków grawitacyjnych o średnicach od 1,2 do 3,2 m oraz dwóch odcinków tłocznych o średnicach 0,8 i 1 m. W ramach realizacji projektu powstanie również separator oraz pompownia opróżniająca. Na trasie kolektora znajdzie się ok. 70 studni rewizyjnych i 10 komór technologicznych. Kolektor będzie posadowiony na głębokości od 6 do 15 m.

Grafika: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA 

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA