Geoinżynieria Kolej Inwestycje
5 Minut czytania

Przebudowa Dworca Warszawa Zachodnia – Budimex powierzył realizacje fundamentowania Soletanche Polska

W ramach kontraktu Soletanche zaprojektuje i wykona następujące zadania: posadowienie kładki dla pieszych oraz przyszłego zadaszenia peronów. Zrealizuje poziomą przesłonę przeciwfiltracyjną niezbędną ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Najważniejszym zadaniem będzie wykonanie ściany tunelu dla pieszych oraz podziemnego przystanku tramwajowego.

W tej samej technologii zostanie wykonane posadowienie budynku wielofunkcyjnego, z którego będzie prowadzony nadzór nad płynnością ruchu kolejowego oraz funkcjonowania pierwszego w Polsce Hubu komunikacyjnego. Prace realizowane są przy zachowaniu ciągłości ruchu kolejowego.
 

Widok na wykonie ścian szczelinowych budynku wielofunkcyjnego oraz pali na paronach, Fot Archiwum Soletanche Polska, Autor Tomasz Stępniak
Widok na wykonie ścian szczelinowych budynku wielofunkcyjnego oraz pali na paronach, Fot Archiwum Soletanche Polska, Autor Tomasz Stępniak

 
 Przebudowa stacji kolejowej Warszawa Zachodnia oraz realizacja podziemnego przystanku tramwajowego to główne zadania, w których Soletanche wspomoże w zakresie fundamentowym Budmiex SA. Mają zostać przeprowadzone w ramach projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 5.1–13 oraz 6.1–22. To największa modernizacja węzła kolejowego w ramach Krajowego programu kolejowego do końca 2020 r. Planowane prace obejmują poszerzenie istniejącego tunelu i wydłużenie go do peronu linii obwodowej. Stanie się on podziemnym dworcem z usytuowanym kondygnację niżej przestankiem linii tramwajowej. Dzięki czemu mieszkańcy Warszawy i przyjezdni w wygodny sposób dotrą komunikacją miejską na dworzec i bezpośrednio pod perony stacji.  W ramach przedsięwzięcia mają powstać także nowe perony i zmodernizowana hala dworcowa.

Ta realizacja to ogromne wyzwanie na wielu poziomach

Począwszy od skomplikowanych warunków gruntowo – wodnych przez zaprojektowanie konstrukcji podziemnej oraz jej wykonanie. W kontekście samego wykonawstwa dodatkowym aspektem jest kwestia odpowiedniego zaplanowania logistyki, aby prace realizowane były w sposób płynny i jak najmniej rzutowały na ruch pasażerski. Harmonogram prac jest bardzo napięty czasowo i wymagający w kontekście organizacji budowy. Dodatkowo plac budowy jest usytuowany w miejscu o jednym z największych w Polsce natężeniu ruchu pasażerskiego, co znaczy, że niemal bez przerwy obok pracujących  brygad przejeżdżają pociągi. Do naszej standardowej listy ryzyk na placu budowy dorzucić musimy jeszcze to – wyjaśnia Marek Wasiluk, Kierownik Projektu z ramienia Soletanche Polska.  

Marek Wasiluk, Kierownik Projektu z ramienia Soletanche Polska
Marek Wasiluk, Kierownik Projektu z ramienia Soletanche Polska

  
Pierwsze zadanie to zapewnienie dostępu do peronów

Pale wiercone są kolejno na peronach. Na każdym z nich wykonane zostanie kilkanaście pali na głębokość ok 27 metrów. Po wywierceniu otworu wypełniany jest betonem podawanym pod ciśnieniem, następnie pogrążany jest w nim kosz zbrojeniowy.  Na tak przygotowanym podłożu będą stawiane filary podtrzymujące kładkę. W ostatniej fazie nasuwana będzie konstrukcja kładki. Połączy ona dwie dzielnice Warszawy, Ochotę i Wolę oraz umożliwi wygodny dostęp na perony w czasie zamknięcia i przebudowy przejścia podziemnego.

Wszystkie przebudowane perony przykryje wspólna wiata

Wiata spocznie na filarach posadowionych na palach i baretach (jest to element konstrukcyjny  fundamentu wykonany w technologii ścian szczelinowych). Barety mają za zadanie przenieś znaczne obciążenia, które będzie generowała konstrukcja dachowa wiaty.

Obecnie realizujemy na poszczególnych peronach pale, na których ma spocząć kładka dla pieszych. W tym samym czasie wykonujemy również posadowienie budynku wielofunkcyjnego, który znajdował się będzie przy ul. Tunelowej. Postęp i  tempo prac jest zgodne z założeniami. Jeśli utrzymamy obecny rytm oraz nie pokrzyżuje nam planów pogoda, pierwszy etap realizacji zakończy się zgodnie z planem. – podsumowuje Wasiluk.  

Realizacja ścian szczelinowych budynku wielofunkcyjnego, rozpoczęcie głębienia szczeliny, Fot. Archiwum Soletanche Polska, Autor Ireneusz Rek
Realizacja ścian szczelinowych budynku wielofunkcyjnego, rozpoczęcie głębienia szczeliny, Fot. Archiwum Soletanche Polska, Autor Ireneusz Rek

  Następnie wykonawca fundamentowania przejdzie do realizacji ścian tunelu

Prace będą realizowane w ten sam sposób, w jaki Soletanche wykonywała najdłuższy tunel drogowy w stolicy zrealizowany ramach trasy S2 zlokalizowany na Warszawskim Ursynowie. W przypadku tunelu w ramach przebudowy Dworca Warszawa Zachodnia prace fundamentowe będą zazębiały się z pracami generalnego wykonawcy. Po wykonaniu ścian Budimex będzie przywracał zdemontowane na czas wykonywania ścian szczelinowych torowisko. Prace będą postępowały sukcesywnie, tak by jak najmniej wpływały na płynność ruchu kolejowego. Wykop tunelu będzie odbywał się metodą podstropową. Czyli spod stropu tzw. metodami górniczymi będzie wydobywany urobek.  

Soletanche wykonuje pale pod kładkę dla pieszych, Fot Archiwum Soletanche Polska, Autor Tomasz Stępniak
Soletanche wykonuje pale pod kładkę dla pieszych, Fot Archiwum Soletanche Polska, Autor Tomasz Stępniak


Trudne warunki hydrogeologiczne wymagają dodatkowych działań

Wraz z postępem prac realizacyjnych w zakresie ścian tunelu oraz posadowienia budynku wielofunkcyjnego będzie realizowana pozioma przesłona przeciwfiltracyjna w postaci zestrzałów wykonanych w technologii jet grouting, które stworzą grunto – betonowy korek, którego zadaniem jest ograniczenie napływu wód gruntowych do wnętrza konstrukcji podziemnej. Soletanche ma do wykonania ok. 41 tyś m³ przesłony.  

Realizacja ścian szczelinowych budynku wielofunkcyjnego_wkładanie kosza zbrojeniowego do szczeliny, Fot. Archiwum Soletanche Polska, Autor Ireneusz Rek
Realizacja ścian szczelinowych budynku wielofunkcyjnego_wkładanie kosza zbrojeniowego do szczeliny, Fot. Archiwum Soletanche Polska, Autor Ireneusz Rek

Pomagamy łączyć Polskę rozwiązując najtrudniejsze zadania geotechniczne

Bardzo się cieszymy, że jesteśmy częścią tak istotnego i ważnego projektu w skali kraju. Ta inwestycja jest nie tylko prestiżowa, ale zdaje się być przede wszystkim punktem milowym w kontekście modernizacji obiektów infrastrukturalnych. Połączenie kolei dalekobieżnej i podmiejskiej, z tramwajami i dworcem autobusowym sprawi, że Dworzec Warszawa Zachodnia będzie prawdziwym hubem komunikacyjnym Warszawy. Osobiście wierzę że realizując obiekty infrastrukturalne i przyczyniając się do modernizacji transportu publicznego dokładamy swoja cegiełkę do obniżenia emisji CO₂. Między innymi z tego powodu realizacja tego obiektu z pewnością trafi do portfolio naszych flagowych budów – puentuje Emilia Błach Dyrektor działu Ofertowo – Projektowego, Soletanche Polska.  

Emilia Błach, Dyrektor Działu Ofertowo-Projektowego w Soletanche Polska
Emilia Błach, Dyrektor Działu Ofertowo-Projektowego w Soletanche Polska

Realizacja fundamentowania specjalistycznego w ramach przebudowy Dworca Warszawa Zachodnia to kolejny projekt służący modernizacji transportu szynowego, w którym Soletanche Polska występuje jako wykonawca zakresu geotechnicznego. Obecnie firma wykonuje fundamentowanie dwóch strategicznych obiektów w ramach budowy Tunelu Średnicowego w Łodzi: Komorę Odolanowską, z której rozpocznie prace tarcza o średnicy 13,04 m oraz Komorę K – 18 z której wystartuje tarcza o średnicy 8,7 m. Firma prowadzi również prace na krańcowej stacji II linii metra M2 BRÓDNO. Realizuje zadania w ramach rewitalizacji i modernizacji Dworca Gdańsk Główny oraz węzła integracyjnego Gdynia – Chylonia. Grupa Soletanche Bachy zrealizowała już ponad 250 stacji metra na świecie.

Projekt modernizacji stacji przygotowali: DWAA Architekci
Inwestorem są: PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Tramwaje Warszawskie
Generalny Wykonawca: Budimex SA Źródło: materiały prasowe

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI