REKLAMA
Geoinżynieria Hydrotechnika Inwestycje
3 Minuty czytania

Raport z prac na Mierzei Wiślanej

– Przekop Mierzei Wiślanej to strategiczna inwestycja dla regionu i całego naszego kraju. Koronawirus nie zatrzymuje polskich budów: trwają one w całym kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

W rejonie Zatoki Gdańskiej trwa pogłębianie basenu morskiego Portu Osłonowego. Na  falochronach zachodnim i  wschodnim wykonywane są narzuty kamienne; na  części lądowej falochronu zachodniego betonowany jest oczep, a  w  części zasadniczej płyta. X-bloki, czyli betonowe, prefabrykowane elementy, które będą zabezpieczać falochron przed  falami, zostały już wbudowane na  zewnętrznej części falochronu wschodniego.

W rejonie kanału żeglugowego zakończyło się pogrążanie ścianki szczelnej po  północnej stronie śluzy, takie same prace trwają po  stronie południowej. Ściana pogrążona została już w  obszarze śluzy oraz  kieszeni bram śluzy, wykonana jest też przesłona, mikropale i  montaż skleszczenia. Zakończyły się wykopy pod  bramę południową śluzy. Widać już powstający układ dróg technicznych i  drogi 501A. Zaawansowanie prac przy podbudowach wynosi 60%.

– Wiosną 2021  roku ruch z  drogi 501  zostanie przekierowany na  most południowy. Jego części aktualnie są łączone na  placu budowy. Poszczególne, wyraźnie zarysowane już elementy coraz bardziej uwidaczniają kształt całej budowli. Inwestycja przebiega bez  opóźnień. Wdrożone procedury przyniosły pożądany efekt, także pomimo obostrzeń związanych z  koronawirusem, sytuacja na  budowie jest stabilna –
mówi kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w  Gdyni.
 

Na moście południowym zakończyły się prace żelbetowe, od  posadawiania, przez  wykonanie podpór i  najazdów na  obiekt. Zostały też zamontowane pierwsze elementy hydrauliki mostów.

– Scalana jest właśnie prefabrykowana konstrukcja mostów stalowych –
mówi Paweł Ciomek, kierownik robót mostowych konsorcjum NDI/Besix. – Mimo masy konstrukcji, która  wraz z  przeciwwagą będzie wynosiła 500  ton, precyzja montażu jest określana w  milimetrach. Mosty zostaną też wyważone z  dokładnością do  kilograma – dodaje Paweł Ciomek. Na moście północnym trwają prace żelbetowe. W  budynku bosmanatu Nowy Świat zakończyły się roboty konstrukcyjne i  tynkarskie, trwają prace wykończeniowe.

Na  Zalewie Wiślanym wykonywana jest sztuczna wyspa. Trwa pogrążanie ścianek szczelnych, tworzących jej obwiednię. Wykonanych zostało już ponad 40 % prac. Montowane są ściągi i  stopniowo zasypywana jest grodza.

– Wykonaliśmy już prawie 5  km ścianki szczelnej, 6000  metrów sześciennych robót bagrowniczych –
mówi Mariusz Sasin, dyrektor projektu budowy wyspy z  firmy NDI. – Zawieźliśmy na  teren prac ponad 46  000  ton piasku potrzebnych do  tego, by  zasypać grodzę. Na  wyspie trwają też prace nurków montujących ściągi pomiędzy zewnętrzną, a  wewnętrzną częścią grodzy – dodaje Mariusz Sasin.

 Najbliższe tygodnie to  dalsze wykonywanie narzutów kamiennych na  falochronach zachodnim i  wschodnim. Kontynuowane będą prace żelbetowe, kolejno wbudowywane będą też X-bloki. Do  końca tego roku pogrążone zostaną ścianki w  obrębie całego kanału żeglugowego. Od  października montowane są mikropale i  odwodnienie. W  rejonie śluzy toczyć będą się prace żelbetowe. W  dalszym ciągu do  poziomu zera wykonywane będą wykopy w  rejonie kanału, a  na  początku przyszłego roku rozpoczną się prace pogłębiarskie.

Na  moście północnym wykonywane będą prace żelbetowe, budowa nasypów i  platforma do  montażu konstrukcji stalowej. Na  sztucznej wyspie pogrążana będzie ścianka grodzy tworzącej obwiednie, montowane ściągi i  zasypy. Grodza zostanie zabezpieczona przed  zimą.

Zdjęcia: NDI

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA