REKLAMA
Budownictwo Mosty Inwestycje
4 Minuty czytania

Realizacja projektów Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań

W Oświęcimiu realizowany jest kompleksowy projekt rewitalizacyjny Oświęcimska Przestrzeń Spotkań, polegający na zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej infrastrukturą tworzącą pomosty prowadzące od miejsca tragicznej historii KL Auschwitz do życia współczesnego miasta.

Takie przedsięwzięcie to z jednej strony stworzenie „przestrzeni spotkań” służącej refleksji i  szukaniu przesłania płynącego z  Auschwitz, a z drugiej wykreowanie przestrzeni i obiektów dla mieszkańców miasta i osób go odwiedzających. Całość Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań obejmuje realizację unikatowego mostu dla pieszych autorstwa Jarosława Kozakiewicza, utworzenie Parku Pojednania Narodów w rejonie ul. Kamieniec, zagospodarowanie bulwarów nad  Sołą i terenu w rejonie Starego Miasta, rewitalizację Parku Pokoju, budowę nowego Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci oraz wsparcie działań edukacyjnych, które mają wzmocnić międzynarodową rolę Oświęcimia jako Miasta Pokoju, centrum edukacji i praw człowieka.

Unikatowy most przez Sołę
Unikatowy most przez Sołę

 Realizacja unikatowego projektu kładki autorstwa Jarosława Kozakiewicza    

Unikatowy most dla pieszych, łączący brzegi rzeki Soły pomiędzy Miejscem Pamięci a  Parkiem Pojednania Narodów. Będzie położony w  pobliżu Centrum Obsługi Odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Most to symboliczne przejście od  historii, poprzez pamięć w  kierunku życia, edukacji i przyszłości. Zaprojektowany został w formie wstęgi zaczepionej na obu jej brzegach. Forma artystyczna mostu ściśle związana jest z jego symboliką. Rzeka, zarówno w  sposób przenośny jak i dosłowny, rozdziela dobro od  zła, ludobójstwo od  człowieczeństwa, były obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau od terenu Parku Pojednania Narodów i  miasta Oświęcim. Idea umiejscowienia mostu wyrosła z  pomysłu  przeciwstawienia tych dwóch światów wobec siebie.

Obiekt wykonany będzie przede wszystkim z  konstrukcji stalowych, ale  także betonowych i drewnianych. Jego skomplikowana konstrukcja będzie wymagała zatrudnienia najwyższej klasy specjalistów inżynierii mostowej z kraju i  ze  świata.

Konstrukcja mostu będzie składać się z  3 części:
- pierwsza część to kładka o  długości ponad 70 m i  nachyleniu 2-3%,
- druga część to zasadnicza konstrukcja nośna w kształcie skręconego tunelu, długość skręcenia – 80 m,
- trzecia część mostu to zejście na  drugą stronę rzeki Soły, ta część będzie miała długość ok. 100 m.

Park Pojednania Narodów
Park Pojednania Narodów

Park Pojednania Narodów Założenie parkowe z funkcją rekreacyjno-kulturalną stanowić będzie wraz z  mostem całość kompozycyjną, pomagającą osobom odwiedzającym Miejsce Pamięci na  spokojną refleksję, szukanie nadziei i czerpanie radości z otaczającej natury. Teren przeznaczony pod  park to  obszar pomiędzy ul. Kamieniec i  ścieżką pieszo-rowerową po  zachodniej granicy lasu łęgowego oraz  ścieżką pieszo-rowerową nad  Sołą. Ogólna powierzchnia terenu to ok. 14 ha. W  założeniu park ma być miejscem wyciszenia, refleksji i harmonii, służyć temu będą takie elementy jak: ścieżki spacerowe, elementy małej architektury, zieleń. Przestrzeń parku będzie wykorzystywana również jako miejsce organizacji wydarzeń o charakterze kulturalno-edukacyjnym.

Zagospodarowanie Bulwarów
Zagospodarowanie Bulwarów

Zagospodarowanie Bulwarów Bulwary położone są nad rzeką Sołą. Spacerując z  Parku Pojednania Narodów poprzez Bulwary wchodzimy w  przestrzeń Starego Miasta, gdzie można zobaczyć m.in. Zamek Piastowski, Centrum Żydowskie z Synagogą, Wystawę „Romowie – historia i kultura”, Zakład Salezjański oraz Muzeum Ratusz. Teren Bulwarów to  miejsce wypoczynku i rekreacji ze ścieżkami spacerowymi, małą architekturą, strefą dla dzieci oraz wypożyczalnią kajaków.

Zagospodarowanie terenu w rejonie Starego Miasta i wykreowanie nowych funkcji publicznych 

Teren w rejonie Starego Miasta
Teren w rejonie Starego Miasta


Zagospodarowanie terenu w  sąsiedztwie oświęcimskiego zamku i  wykreowanie nowych funkcji publicznych takich jak np.: przestrzeń wydarzeń kulturalnych, punkt informacji turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powstanie tu kwartał miejski w  formie otwartego amfiteatru o  wysokim standardzie użytkowym i  estetycznym. Miejsce to  będzie służyć mieszkańcom i turystom, a jednocześnie tworzyć przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych takich jak warsztaty teatralne, festiwale muzyczne, imprezy i  koncerty. Uzupełnieniem funkcji ma być parking podziemny mieszczący ok. 150 miejsc postojowych.

Park Pokoju
Park Pokoju

Park Pokoju

Planowana rewitalizacja obejmuje utworzenie parku miejskiego z  bogatym programem wypoczynkowym dla osób w różnym wieku. Będzie on utworzony na  przestrzeni 24 ha użytku zielonego, który jest dzisiaj zaniedbany i  zdegradowany. Park będzie również pełnił funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Oświęcimia i turystów.

Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci


Na ponad 3 hektarach powstanie nowoczesne centrum recepcyjne dla grup odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz. Obejmie ono m.in. centrum przyjmowania odwiedzających oraz parking. Nowe rozwiązanie znacznie usprawni obsługę dwóch milionów turystów z całego świata, corocznie przyjeżdżających do Muzeum. Zintegrowanie Centrum z miastem pozwoli stworzyć stałą infrastrukturę dla odwiedzających, ułatwienia im bezkolizyjnego przedostawania się z Miejsca Pamięci w kierunku miasta oraz promowania pobytów kilkudniowych na Ziemi Oświęcimskiej.

Wizualizacje: Urząd Miasta Oświęcim, Arup

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA