REKLAMA
Budownictwo Kolej Inwestycje
1 Minuta czytania

Rozbudowa infrastruktury szynowej w Azji

Według zestawienia opublikowanego przez SmartRail World wartość planowanych inwestycji dla kolei i metra w najbliższych latach na obszarze południowo-wschodniej Azji może wynieść 140 miliardów dolarów. Łączna długość linii liczona jest w tysiącach kilometrów, a skala inwestycji imponuje. Szeroko zakrojone plany, w zakresie rozbudowy infrastruktury szynowej w Azji, mogą stanowić łakomy kąsek dla zagranicznych wykonawców i producentów rozwiązań technologicznych.

Na atrakcyjność inwestycyjną rynków azjatyckich wpływa kilka czynników. Wzrost gospodarczy jest niewątpliwie jednym z tych bardziej istotnych. W raporcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego „Regional Economic Outlook. Asia and Pacific (April 2015)” prognozowane wskaźniki wzrostu realnego PKB na 2016 rok dla liderów w obszarze kształtują się na poziomie 8,5% (Mjanma), 7,8% (Laos) i 7,5% (Indie). Naturalną konsekwencją dynamicznie rozwijających się rynków jest rozrastanie się ośrodków miejskich i coraz większe skupiska ludności w ich granicach. Na obszarze zamieszkiwanym przez blisko 60% światowej populacji, prawdziwym wyzwaniem będzie zagwarantowanie funkcjonalnych rozwiązań komunikacyjnych dla przeludnionych miast. Ponadto utrzymanie poziomu dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego w regionie uzależnione jest w dużej mierze właśnie od m.in. nowoczesnego i szybszego transportu kolejowego.

– Baczna obserwacja dynamicznych procesów gospodarczych, mających miejsce w Azji, pozwala zauważyć, że nie ma drugiego takiego regionu na świecie, gdzie aktywność w obszarze inwestycji w infrastrukturę szynową jest tak duża
– podkreśla Mieczysław Łapanowski, Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Eksportu TINES Capital Group.

Ponadto, biorąc pod uwagę poziom zanieczyszczenia azjatyckich metropolii, należących do światowej czołówki w tym zestawieniu, zaawansowana sieć połączeń kolejowych i metra nabiera istotnego znaczenia dla przyszłości regionu.

Zapotrzebowanie na zróżnicowany środek transportu publicznego w Azji – od przecinających podziemia zatłoczonych miast kolejek metra po Koleje Dużych Prędkości łączące oddalone od siebie regiony – jest bez wątpienia szansą na geograficzną dywersyfikację eksportu oraz atrakcyjnym kierunkiem ekspansji gospodarczej dla zagranicznych firm.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA