REKLAMA
Drogi Mosty Tunele Inwestycje
4 Minuty czytania

Rusza budowa drogi S7 Lubień – Rabka

Prace nad rozpoczęciem realizacji budowy drogi ekspresowej S7 Kraków – Lubień – Rabka-Zdrój trwają w najlepsze. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad wybrała wykonawców odcinków Skomielna Biała – Chabówka i Lubień – Naprawa. Oferty na budowę odcinka tunelowego S7 Kraków – Rabka-Zdrój, pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą, złożyło sześć firm.

S7 Skomielna Biała – Chabówka

Po przeanalizowaniu ofert od 13 wykonawców okazało się, że najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Skomielna Biała – Chabówka oraz nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP od Rabki-Zdroju do Chabówki złożyła włoska firma Salini Impregilo S.p.A. z Mediolanu. Zaoferowała cenę 615 068 976,27 zł brutto, z terminem realizacji wynoszącym 22 miesiące od daty zawarcia umowy i gwarancją jakości na 10 lat.

Na 6,1-kilometrowym odcinku S7 Skomielna Biała – Chabówka oprócz dwujezdniowej drogi wybudować trzeba m.in. dwa węzły drogowe: Skomielna Biała i Zabornia, a także Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów inżynieryjnych (wiadukty, estakady), w tym najdłuższy liczący 992 m, oraz cztery małe mosty na ciekach przy węźle Skomielna.

Odcinek tunelowy S7 pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą

Sześciu wykonawców chce budować odcinek tunelowy pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój. Finalnie 15 stycznia 2016 r. sześć firm złożyło w GDDKiA Oddział w Krakowie oferty, w tym połowa z tych firm jest z Włoch. Najniższą cenę zaproponowała firma Astaldi S.p.A. z Rzymu – 968 871 778,09 zł, a najwyższą Metrostav a.s. z Czech – ponad 1 mld 710 tys. zł.

Na pierwszym etapie przetargu ograniczonego było duże zainteresowanie firm budową tunelu w ciągu S7 pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą. Z wnioskami wystąpiło 20 chętnych, głównie konsorcja dwóch i więcej firm. Najwięcej było ich z Włoch i Hiszpanii. Po zbadaniu wniosków zaproszenie do drugiego etapu zostało wysłane do 10 wykonawców, ale oferty złożyło tylko sześciu z nich. Połowę wykonawców, którzy złożyli oferty, stanowią firmy z Włoch.

W ramach inwestycji wybudować trzeba odcinek tunelowy drogi klasy S o długości ok. 3,0 km, w tym z dwukomorowym tunelem o długości ok. 2,06 km, z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym. Wybudowanie tunelu dwukomorowego oznacza w praktyce budowę dwóch równoległych do siebie obiektów podziemnych o długości 2,06 km w trudnych warunkach geologicznych i hydrologicznych fliszu karpackiego. Ponadto do wykonania są m.in.: wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynieryjnych oraz zapewnienia stateczności nasypów i skarp, zabezpieczenie skarp głębokich wykopów, przebudowa i budowa dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego.

Teraz rozpocznie się badanie złożonych ofert, by wyłonić wykonawcę.

S7 Lubień – Naprawa

Wybrano wykonawcę drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka-Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa. Jest nim polsko-ukraińskie konsorcjum przedsiębiorstw: Ids-Bud SA z Warszawy i korporacji Altis-Holding z Kijowa.

Wykonawca zaoferował, że za 521 519 095,35 zł w ciągu 22 miesięcy od daty zawarcia umowy wybuduje ten odcinek drogi ekspresowej, dając przy tym 10-letnią gwarancję jakości. 29 października 2015 r. w siedzibie GDDKiA Oddział Kraków nastąpiło otwarcie ofert wykonawców na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa o długości 7 km 590 m. Oferty złożyło 12 firm i konsorcjów. Najniższa zaproponowana cena wynosiła ponad 521,5 mln zł, najwyższa ponad 828 mln zł. Większość firm (osiem) zaproponowało cenę pomiędzy ponad 521 mln zł a ponad 592 mln zł.

Droga ekspresowa S7 Lubień – Rabka-Zdrój
Inwestor: GDDKiA Oddział Kraków
Długość: 16,7 km (w tym tunel 2,1 km)
Etap: przygotowanie dokumentacji technicznej
Lata realizacji: planowane 2014–2017
Wartość projektu: 3 630 1015 000 zł
Zakres inwestycji: budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku obejście Lubnia – Rabka-Zdrój o długości 15,83 km oraz budowa drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka o długości 0,87 km, całkowita długość odcinka 16,68 km
Charakter inwestycji: droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w terenie górskim
Parametry:
szerokość jezdni 2 x 7,00 m
szerokość opasek wewnętrznych 2 x 0,50 m
szerokość poboczy bitumicznych 2 x 2,00 m (dla klasy GP)
szerokość pasów awaryjnych 2 x 2,50 m (dla drogi klasy S)
szerokość poboczy ziemnych 0,75 m lub 1,25 m
szerokość pasa dzielącego z opaskami:
dla drogi klasy S 7,4–24 m (przy wlocie i wylocie z tunelu)
dla drogi klasy GP 5,0 m
14 obiektów inżynieryjnych, w tym tunel o długości 2,1 km pod Lubniem oraz wiadukty i estakady o długości 45–983 m
14 przejazdów drogowych pod lub nad trasą główną
Dwa węzły drogowe: Skomielna i Zabornia
MOP II – 2 obiekty
MOP III – 1 obiekt
Ekrany akustyczne i zieleń osłonowa
Kanalizacja deszczowa
Oświetlenie węzłów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA