REKLAMA
Drogi Mosty Inwestycje
1 Minuta czytania

Spółki z Grupy STRABAG podpisały umowy na budowę S7 Nidzica-Napierki

Ponad 22 km odcinek drogi S7 Nidzica-Napierki wybudują spółki z grupy STRABAG. Inwestycję podzielono na dwa odcinki: 9,1 km odcinek Nidzica Północ (z węzłem)-Nidzica Południe (z węzłem), który wybuduje STRABAG Sp. z o.o. oraz 13,6 km odcinek Nidzica Południe (bez węzła)-Napierki, który wybuduje STRABAG Infrastruktura Południe (dawniej Heilit+Woerner). Umowy zostały podpisane 22 stycznia 2015 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ekspresowej od Nidzicy do granicy województw: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego, z czterema węzłami „Nidzica Północ”, „Nidzica Południe”, „Powierz”, „Napierki” i drogami serwisowymi obsługującymi tereny przyległe bezpośrednio do S7. Inwestycja powstanie w 20 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Jej łączny koszt to ok 0,4 mld zł netto.

Dwujezdniowa bezkolizyjna droga ekspresowa S7 budowana będzie równolegle do istniejącej jednojezdniowej drogi krajowa nr 7 – posiadającej liczne skrzyżowania oraz zjazdy do gospodarstw rolnych. Projekt przewiduje budowę nawierzchni z wykorzystaniem mieszanek mineralno-asfaltowych o wysokim module sztywności w warstwach podbudowy i wiążącej oraz zastosowanie asfaltów modyfikowanych. W ramach inwestycji powstanie dodatkowo 22,7 km dróg serwisowych.

Projekt inwestycji na odcinku pierwszym przewiduje powstanie 4 wiaduktów drogowych nad drogą i 4 w ciągu dróg, w tym 1 wiaduktu nad linią kolejową PKP oraz 1 mostu i 1 przejazdu gospodarczego. Drugi odcinek będzie obejmował 6 wiaduktów nad drogą i 1 w jej ciągu, 1 przejście ekologiczne dla dużych zwierząt nad drogą ekspresowa i serwisową oraz 1 most.

W całym przebiegu nowo budowanej drogi zaplanowanych jest także w ramach budowy urządzeń ochrony środowiska 28 betonowych i 28 stalowych przepustów oraz 102 przepustów polietylenowych. Wybudowanych zostanie ok. 87 tys. m barier ochronnych i blisko 48 tys. m ogrodzeń.

Budowana droga ekspresowa S7 Nidzica-Napierki ma za zadanie zapewnić objazd miejscowości Nidzica oraz Napierki po ich zachodniej stronie. Zgodnie z przewidywaniami teren, przez który przebiega obecnie droga krajowa nr 7, a będzie przebiegała S7, w ciągu najbliższych 15 lat będzie musiał przyjąć obciążenie ruchem samochodowym na poziomie przekraczającym 30 tys. pojazdów na dobę. S7 ma wyprowadzić go od osiedli mieszkaniowych i zmniejszyć uciążliwość wynikającą z rosnącego natężenia ruchu drogowego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA