REKLAMA
Drogi Inwestycje
1 Minuta czytania

STRABAG przebudował 6 skrzyżowań na DW 774

Szybciej, sprawniej i bezpieczniej można już dojechać do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie-Balicach. STRABAG, wykonawca kluczowej dla tego lotniska inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 774, zakończył inwestycję. 5 lutego br. uroczyście została odebrana przez Zamawiającego – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Kontrakt obejmował przebudowę sześciu skrzyżowań wraz z budową oraz zabezpieczeniem infrastruktury technicznej. Umowa opiewała na ok. 14 mln zł netto. Realizowana była od marca 2013 roku do grudnia 2015 roku. W 85 proc. inwestycja była finansowana ze środków unijnych.

Zdjęcie: STRABAG
Zdjęcie: STRABAG

Dla bezpieczeństwa kierowców

Kontrakt był realizowany w formule „zaprojektuj i buduj” i przewidywał szereg rozwiązań bezpośrednio wpływających na poprawę bezpieczeństwa na trasie do lotniska. W ramach budowy jezdni zastosowano m.in. ulepszenie podłoży gruntowych, warstwy mrozoochronne. Podczas prac polegających na przebudowie jezdni wzmocniono konstrukcję nawierzchni oraz tam, gdzie wymagał tego jej stan przebudowano jej konstrukcję i wykonano poszerzenie jezdni. Przeprowadzono także odwodnienie drogi wraz z podczyszczaniem wody i odprowadzeniem jej do odbiorników. Powstały chodniki, zatoki autobusowe, wbudowano oświetlenie drogowe. 

 

6 skrzyżowań – 6 rond 

W sumie w miejscu skrzyżowań powstało 6 rond: w ciągu DW 774 z drogą powiatową nr 2121K relacji Mydlniki-Balice-Brzoskwinia-Krzeszowice (ul. Krakowska), (ul. Na Lotnisko) z łącznicą autostrady A4 typu bezpośredniego węzła Balice II (kier. Lotnisko Balice i Kraków Południe), (ul. Na Lotnisko) z łącznicą autostrady A4 typu pół-bezpośredniego węzła Balice II (kier. Lotnisko Balice i Kraków Północ), z ul. Medweckiego, z drogą powiatową nr 2260K (ul. Olszanicka) oraz z DW 780 w Kryspinowie.

 
Budowa w liczbach:
- Roboty ziemne – wykopy i nasypy 16 800 m3
- Podbudowa z kruszywa łamanego 16 060,00 m2
- Podbudowa z betonu asfaltowego 4 380,00 t
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 3 250,00 t
- Warstwa ścieralna z SMA 2 670,00 t (26 700 m2)
- Krawężniki kamienne 2 840,00 mb
- Krawężniki betonowe 3 140,00 mb
- Obrzeża betonowe 3 570,00 mb
- Kostka granitowa 1850,00 m2
- Kostka betonowa 4 720,00 m2

Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA