Kolej Mosty Inwestycje
1 Minuta czytania

STRABAG ukończył pierwszy most przez Wisłę w Krakowie

W ramach realizowanego kontraktu „Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej” STRABAG zakończył pierwszy, najtrudniejszy ze względu na miejsce i charakter prowadzonych prac, etap inwestycji. Symbolem ukończenia tej części prac jest oddanie do użytkowania jednego z trzech nowych mostów kolejowych, na którym w dniu 21 maja odbyły się dynamiczne próby obciążeniowe z wykorzystaniem ciężkiej lokomotywy (130 ton), która wykonała 10 przejazdów z prędkościami od 10 do 70 km/h.

     

Otwarcie przeprawy w dniu 29 maja umożliwia poprowadzenie ruchu pociągów jednym nowym torem na całej długości przebudowywanego odcinka. Dzięki temu możliwe jest dalsze prowadzenie prac, obejmujące szeroki front robót, w tym rozbiórkę istniejącego mostu dwutorowego przez Wisłę i budowę kolejnych dwóch nowych obiektów. 

    
Nowy most M2, stanowiący wschodnią przeprawę przez Wisłę, posiada jeden tor obsługujący linię aglomeracyjną, a przęsło nad nurtem rzeki ma długość 116 m. Łukowa konstrukcja to unikalne w skali Polski oraz Europy rozwiązanie inżynierskie. Przęsło tworzy sprężony pomost podwieszony za pomocą prętowych wieszaków do łuków ze stalowych kształtowników stężonych układem rur. Tutaj wszystko jest „naj”: największe dostępne przekroje kształtowników oraz największe przekroje wieszaków przebadane zmęczeniowo specjalnie dla tej realizacji w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie. Łuki sieciowe „network arch” zapewniają przeprawie dużą sztywność, co jest kluczowe przy długich przęsłach i ciężkim ruchu kolejowym.
    

Poza funkcją komunikacyjną, jaką pełni nowa przeprawa, Kraków zyskał nowy obiekt architektoniczny, którego konstrukcja na trwałe wpiszę się w panoramę miasta swoimi charakterystycznymi trzema, a docelowo dziewięcioma, łukami.

Zdjęcia: STRABAG Sp. z o.o.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI