REKLAMA
Drogi Mosty Inwestycje
2 Minuty czytania

STRABAG wybudował całą drogę S8 Opacz-Paszków

Od 11 grudnia br. kierowcy mają do dyspozycji 3,5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 od węzła Warszawa Janki do węzła Paszków w stronę Katowic oraz 3 km drogi od węzła Warszawa Janki do skrzyżowania z DW 721 w kierunku Krakowa. W pełni funkcjonują już węzły Warszawa Janki, Paszków i Sękocin. Uruchomione fragmenty trasy S8 dopełniają całość realizowanej od sierpnia 2013 r. inwestycji, które znacząco ułatwią komunikację na wylotówce z Warszawy.

– Zakończyliśmy już ostatni etap jednej z najważniejszych dla aglomeracji warszawskiej inwestycji. Realizowana przez spółkę STRABAG droga, to wcześniej jeden z najbardziej obciążonych ruchem w stronę Krakowa i Katowic odcinków w Polsce. W lipcu br. oddaliśmy do użytku pól roku przed terminem 5,8-kilometrowy odcinek drogi od węzła Opacz do węzła Warszawa Janki. Teraz dodatkowo podróżujący mogą w pełni korzystać z nowopowstałej drogi w kierunku Krakowa – mówi Alfred Watzl, członek zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Wykonawca budowy, spółka STRABAG, zrealizowała inwestycję w systemie zaprojektuj i wybuduj, który pozwolił bazować na szerokich zasobach własnych spółki i nowoczesnych technologiach. Na odcinku trasy głównej zastosowano innowacyjną nawierzchnię tzw. długowieczną, opracowaną przez należącą do koncernu STRABAG jednostkę badawczo-rozwojową TPA. Nawierzchnia zaprojektowana została tak, aby umożliwić wydłużenie okresu jej eksploatacji bez konieczności przeprowadzania znaczących napraw całej konstrukcji. Oznacza to, że wymaga ona jedynie okresowej wymiany warstwy ścieralnej na skutek kontaktu z oponami samochodowymi oraz działania czynników atmosferycznych. 

Kalendarium budowy S8 Opacz-Paszków

Termin realizacji: sierpień 2013 r. – grudzień 2015 r.

W ramach inwestycji powstało łącznie 9,3 km drogi ekspresowej oraz 3,5 km dwupasmowej drogi krajowej.

– Węzeł Opacz – Węzeł Warszawa Janki ok. 5,8 km: W ramach realizacji prac od węzła Opacz do węzła Warszawa Janki powstały 2 kładki dla pieszych, 4 wiadukty drogowe, 2 mosty i 2 przejścia dla zwierząt oraz węzeł Sokołowska, z którego można zjechać w kierunku Komorowa oraz Pruszkowa lub alei Krakowskiej.
– Węzeł Warszawa Janki – Węzeł Paszków ok. 3,5 km: Węzeł Warszawa Janki został połączony z drogą krajową nr 8 w kierunku Wrocławia i Katowic. Zrealizowano 3 wiadukty drogowe, 1 kładkę dla pieszych, 2 mosty dla pobliskich mieszkańców oraz 1 przejście dla zwierząt.
– Przebudowana została także droga krajowa nr 7 od Węzła Warszawa Janki do skrzyżowania z DW 721 w kierunku Krakowa ok. 3,5 km.Kalendarium inwestycji

– od kwietnia 2013 – podpisanie umowy,
- od sierpnia 2013 – rozpoczęcie prac, 
- od listopada 2013 do teraz – węzeł Sokołowska,
- od stycznia 2014 do teraz – węzeł Opacz,
- od kwietnia 2014 do teraz – węzeł Warszawa Janki,
- do grudnia 2015 – przebudowa drogi krajowej nr 7 w kierunku Krakowa,
- grudzień 2015 – otwarcie trasy S8.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA