REKLAMA
Drogi Inwestycje
2 Minuty czytania

STRABAG wybudował obwodnicę Kartuz

Kierowcy podróżujący w okolice Kartuz będą mogli od 28 października br. jechać już oddaną do użytku nową „Obwodnicą Kartuz”. Wykonawca inwestycji, firma STRABAG, osiągnęła pozwolenie na użytkowanie drogi 4 miesiące przed planowanym terminem. Dzięki temu podróżowanie po Kaszubach w czasie Wszystkich Świętych i Świąt Bożego Narodzenia będzie szybsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Całość inwestycji objęła budowę i przebudowę 2,1 km dróg.

  

Obwodnica Kartuz, fot. STRABAG
Obwodnica Kartuz, fot. STRABAG

-Inwestycje drogowe na Żuławach i Kaszubach należą do bardzo wymagających. Są skomplikowane ze względu na warunki geologiczne, ale też wymagają pogodzenia zadań budowlanych z zachowaniem walorów krajobrazowych terenu. W STRABAG mamy w tym zakresie duże doświadczenie. Od wielu lat także jesteśmy związani z Pomorzem i wykonujemy zadania powierzane nam przez publicznych inwestorów. Zakończyliśmy niedawno budowę mostu na Nogacie w Malborku. Rozbudowywaliśmy nabrzeża portowe w Gdyni i terminale w Gdańsku, budowaliśmy obwodnicę Pruszcza Gdańskiego i właśnie podpisaliśmy kolejny kontrakt na realizację DW nr 226 Pruszcz Gdański-Przejazdowo. Niemal równocześnie do obwodnicy Kartuz, budujemy obwodnicę Kościerzyny. Cenimy ten region i dobrą współpracę. Z przyjemnością oddajemy do użytku ważną nie tylko dla Kartuz inwestycję – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Cztery miesiące przez terminem

Wykonawca maksymalnie wykorzystał dobre warunki pogodowe oraz tak zoptymalizował prace budowlane, by jeszcze przed rozpoczęciem sezonu zimowego zakończyć inwestycję. Zmniejszy ona zatory na drogach dojazdowych do Kartuz od strony Przodkowa (Wejherowa) i Gdańska. Po oddaniu drogi do użytku do wykonania zostaną tylko drobne prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu przy przepompowni wód deszczowych oraz uruchomienie instalacji oświetleniowej.


Zakres prac budowlanych

W ramach kontraktu STRABAG przebudował 1,3 km drogę wojewódzką nr 224 od Grzybna do skrzyżowania z ulicą 3-go Maja i wybudował nowy odcinek jezdni o długości 1,1 km od skrzyżowania ulic Węglowej i 3-go Maja, aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 211 (ul. Gdańska). Ponadto przebudowie uległ odcinek ul. Węglowej o długości 682 m, która docelowo została drogą obsługującą ruch lokalny. W ramach projektu powstały dwa ronda: jedno przy ulicy Gdańskiej (DW 211) z trzema zjazdami i drugie przy ulicy 3 Maja z czterema zjazdami. Połączone zostały nowym odcinkiem drogi o szerokości 8 metrów, która na początkowym fragmencie przebiega równolegle do ulicy Węglowej. W ramach budowy powstały również chodniki (690 m) ścieżki rowerowe i (1060 m), ciągi pieszo-rowerowe (1950 m) oraz trzy przepusty pod DW 224 z przejściami dla małych zwierząt.


Z uwagi na charakter terenu, na którym przebiega obwodnica Kartuz, na dużym fragmencie konieczne było wykonanie wzmocnienia podłoża w technologii wymiany gruntu, a także wykonanie szczelnego systemu odprowadzenia wód opadowych, zespołów podczyszczających wody opadowe z jezdni, zbiorników retencyjnych i przepompowni.

Budowa w liczbach:
Wartość kontraktu dla odcinka: 14,8 mln netto
Czas realizacji: 12.2015-11.2016
Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
Zamawiający: ZDW Gdańsk
Prędkość projektowa Vp: 70 km/h
Kategoria ruchu: KR 5
Liczba jezdni: 1
Liczba pasów ruchu: 2
Szerokość pasa dzielącego: 2,0
Szerokość pobocza gruntowego: 1,0 – 2,0 m
Skrajnia pozioma: 0,5 m
Obiekty inżynierskie: (jakie i gdzie) Przepusty P1, P2 i P3 pod DW 224, mur oporowy przy DW 224
Roboty ziemne: wymiana gruntu 34 000 m3, nasypy 41 000 m3 wykopy 12 000 m3
Do budowy użyto masy bitumicznej: 15 800 t
Zbiornik retencyjny umocniony kamieniem narzutowym: 630 m2
Roboty brukarskie na ciągach pieszych i pieszo-rowerowych: kostka kamienna 2 240 m2, kostka betonowa 2 300 m2
Roboty wykończeniowe na skarpach, rowach, terenach zielonych: 41 000 m2

Inwestycja realizowana jest w oparciu o Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA