REKLAMA
Drogi Inwestycje
1 Minuta czytania

STRABAG wybudował zachodnią obwodnicę Nowego Sącza

Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza wraz z połączeniem miejscowości Brzezna z drogą DK28 dobiegły końca. Generalny wykonawca, STRABAG Sp. z o.o wywiązał się ze swojego zadania w 6 miesięcy. Całkowita wartość kontraktu wyniosła 28,7 mln zł netto. Inwestorem był Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu.

Zachodnia obwodnica Nowego Sącza, fot. STRABAG
Zachodnia obwodnica Nowego Sącza, fot. STRABAG

– Największym wyzwaniem, któremu musieliśmy sprostać przy budowie tej obwodnicy był bardzo krótki czas realizacji. Mając jednak doświadczony i dobrze zorganizowany zespół, byliśmy pewni, że podołamy temu zadaniu. To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w tym regionie, z której będą korzystały przede wszystkim samochody ciężarowe. Dla społeczności lokalnej oznacza to mniejszy ruch tranzytowy i większy komfort życia. Dla regionu to szansa na nowe inwestycje i rozwój. Dla nas jako wykonawcy to kolejna z inwestycji umacniająca naszą pozycję wśród najskuteczniejsztch twórców samorządowej infrastruktury drogowej – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG Sp. z. o.o.  W ramach zadania budowy zachodniej obwodnicy Nowego Sącza powstała 6-kilometrowa droga jednopasmowa w obu kierunkach o szerokości jezdni 7 m. Ponadto STRABAG wykonał pobocza, chodniki i drogi serwisowe. Powstały również trzy obiekty mostowe zlokalizowane na potokach „Kraśnianka”, „Niskówka”, „Brzezna” oraz dwa wiadukty nad drogami gminnymi. Powstała także infrastruktura towarzysząca: 13 przepustów, rowy przydrożne, kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi, trzy zbiorniki retencyjne, 2 przepompownie ścieków, kanalizacja sanitarna, sieć teletechniczna i elektroenergetyczna NN, SN, WN czy gazowa, oświetlenie drogowe oraz ekrany akustyczne. Na wszystkich odcinkach STRABAG prowadził prace o dużym stopniu zintensyfikowania, co pozwoliło zachować właściwe tempo umożliwiające planowe zakończenie robót.   Obwodnica zachodnia Nowego Sącza obejmuje trasę od istniejącego ronda w miejscowości Brzezna do połączenia z drogą krajową nr 28 w Biczycach Dolnych. Trasa zlokalizowana jest w powiecie nowosądeckim i przebiega przez gminę Chełmiec, przecinając takie miejscowości, jak Chełmiec, Biczyce Dolne, Niskowa oraz Świniarsko, a następnie terenami gminy Podegrodzie przez miejscowości Podrzecze oraz Brzezna. 

 Harmonogram realizacji inwestycji:

Rozpoczęcie robót przy budowie zachodniej obwodnicy Nowego Sącza
– 26.05.2015 r. dla zakresu robot w km 0+000 do km 0+033.50 związanego z zadaniem: „Budowa skrzyżowania DK28 z budowaną zachodnią obwodnicą Nowego Sącza”.
– 05.06.2015 r. dla pozostałego zakresu robót w km od 0+033.50 do km 6+032.00 związanych z realizacją zadania „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie miejscowości Brzezna z drogą DK nr 28”.
– Realizację robót zasadniczych zakończono z dniem 16.11.2015 r.

Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA