REKLAMA
Drogi Mosty Inwestycje
1 Minuta czytania

Sweco Engineering zaprojektuje III odcinek S7

Konsorcjum spółek: Sweco Engineering i Voessing Polska podpisało umowę z włoską firmą Salini Impregilo S.p.A. na wykonanie projektu 18,3 km odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłem Widoma (bez węzła) a Krakowem (z włączeniem drogi do węzła Kraków Nowa Huta/Igołomska). W ramach kontraktu projektanci będą również pełnić nadzór autorski nad budową tej jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych prowadzonych obecnie w Polsce.

Zdjęcie: Sweco Engineering
Zdjęcie: Sweco Engineering

W ramach umowy Sweco Engineering i Voessing Polska mają wykonać projekt drogi ekspresowej o parametrach drogi dwujezdniowej, na której powstaną ok. 43 obiekty mostowe. Sweco Engineering odpowiada za najdłuższy z nich – blisko 1,5 km estakadę.

W zakres zadania wchodzi także projekt 4 węzłów drogowych, łączących S7 z istniejącym układem komunikacyjnym. Istotniejszymi węzłami będą: węzeł zespolony „Kraków-Mistrzejowice”, który połączy S7 z Północną Obwodnicą Krakowa oraz z ulicami: Okulickiego, Petofiego i Nowolipki; a także węzeł „Grębałów” łączący S7 z ulicami: Kocmyrzowską i Łowińskiego.

Do najciekawszych wyzwań inżynierskich będzie należała zmiana przebiegu koryt rzeki Dłubnia oraz potoku Baranówka kolidujących z projektowaną drogą. Na planowanej trasie znajdują się również interesujące obiekty zabytkowe, które wymagają specjalnej uwagi, jednym z nich jest schron amunicyjny w Nowej Hucie.

Nowa droga niewątpliwie przyczyni się do skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu, poprawy warunków życia okolicznych mieszkańców, aktywizacji gospodarczej terenów położonych w otoczeniu inwestycji, a także odciąży Kraków z uciążliwego ruchu tranzytowego.

Planowana inwestycja ma zostać oddana do użytku w 2022 roku, a jej koszt to ponad 1 mld zł.

Projektowany odcinek jest kolejnym fragmentem planowanej drogi ekspresowej, która ma połączyć Trójmiasto z południową częścią Polski. Na trasie S7 powstało już 474 km dróg. W budowie jest kolejnych 205 km. Całkowita projektowana długość to około 706 km, co sprawi, że będzie to najdłuższa droga szybkiego ruchu w Polsce.*

* https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_ekspresowa_S7_(Polska)

Zdjęcie: Sweco Engineering sp. z o.o.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA