Geoinżynieria Tunele Inwestycje
6 Minut czytania

Wizyta w podziemiach stacji metra BRÓDNO – podsumowanie prac fundamentowych

Ogromny plac budowy, obszar budowy zajmuje ok 6 ha. Przecinająca plac czynna linia tramwajowa. Skomplikowane warunki hydrogeologiczne, wysoki poziom wód gruntowych. Pozostałości w gruncie po II Wojnie Światowej oraz niekończąca się walka z czasem w realiach pandemicznych.

  To tylko niektóre z wyzwań z jakimi mierzyła się firma Soletanche Polska na budowie krańcowej stacji II linii metra BRÓDNO. Na temat geologii, zastosowanych technologii oraz wyzwań opowiada Jacek Zdunek, Project Manager. Prace realizowane były w ramach kontraktu z Generalnym wykonawcą firmą GÜLERMAK.
 

Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.
Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.

Zakres prac Soletanche związany był z realizacją technologii ścian szczelinowych, od których rozpoczęto prace budowlane. Kolejnym elementem kontraktowym było wykonanie baret zrealizowanych w tej samej technologii. Barety to rodzaj fundamentu pośredniego. Są to pojedyncze zbiory ścian szczelinowych, które mają za zadanie przyjąć znaczne obciążenia od konstrukcji. W fazie tymczasowej stanowiły podparcie dla podziemnej konstrukcji – dla stropów poszczególnych kondygnacji podziemnych. W fazie docelowej zapewniają stateczność płyty fundamentowej podlegającej wyporowi hydrostatecznemu. Z racji na skomplikowane warunki hydrogeologiczne podobne do tych, które wystąpiły podczas realizacji fundamentów stacji TROCKA, charakteryzujące się wysokim poziomem wód gruntowych, konieczne było wykonanie poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii jet-grouting. Przesłona jest korkiem, który ma za zadanie utrudnić wodzie wnikanie do wnętrza konstrukcji.
 

Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.
Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.

Pierwsze zadanie – fundamenty komory startowej dla tarcz TBM
 
Prace fundamentowe rozpoczęły się w kwietniu 2019 roku od realizacji ścian szczelinowych komory startowej dla tarczy TBM.
 

Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.
Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.

– Głębienie ścian szczelinowych to długotrwały proces – wyjaśnia Jacek Zdunek, Project Manager Soletanche Polska. Do stabilizacji wykopu szczelinowego wykorzystywana jest specjalna zawiesina bentonitowa, która przez cały czas pracy poddawana jest procesowi recyclingu. (Jest to specjalny proces odpiaszczania, który umożliwia ponowne wykorzystanie surowca w realizacji kolejnych sekcji ścian szczelinowych bez uszczerbku na jego właściwościach). – Po wykopaniu szczeliny do zakładanej głębokości pogrążamy w niej tzw. kosze zbrojeniowe po czym przy użyciu rury kontraktor wpuszczamy mieszankę betonową – mówi Jacek Zdunek. Tak sekcja po sekcji wykonane zostały ściany całego korpusu stacji.

W ramach tego zadania wykonano również barety podtrzymujące stropy konstrukcji. Po zakończeniu tego etapu prac, generalny wykonawca zrealizował strop 0 uwzględniający otwory technologiczne, które umożliwiły wydobycie urobku metodą podstropową. Wraz z postępem prac ziemnych odkopywane sekcje ścian szczelinowych komory były myte i przygotowywane do odbiorów technicznych. Komora zawiera 2 kondygnacje podziemne.
 

Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.
Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.

Zrealizowanie tego obiektu zgodnie z założeniami harmonogramowymi było kluczowe. To właśnie z tej komory startowały bowiem tarcze, które miały zrealizować tunele łączące odcinek północny II linii metra z stacją TROCKA. Prace związane z realizacją komory zostały zakończone wiosną 2020 roku. Pod koniec  kwietnia 2020 roku, pierwsza z tarcz, Maria rozpoczęła drążenie tunelu do stacji C20 KONDRATOWICZA. Ze względu na trwającą pandemie tarcze Anna i Maria wykonywały drążenie osobno. Wszystko po to, aby zapewnić płynność prac mimo szalejącej pandemii. W ten sposób brygady obsługujące prace budowlano wydobywcze TBMów były od siebie odizolowane. Pod koniec lutego 2021 druga z tarcz, Anna przebiła się do stacji TROCKA, tym samym kończąc prace związane z łączeniem stacji TROCKA, ZACISZE, KONDRATOWICZA i BRÓDNO.
 

Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.
Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.

Stacja BRÓDNO to również podziemna hala z 11 torami odstawczymi

Jednak stacja BRÓDNO to nie tylko przestrzeń komory startowej dla tarczy TBM. Stacja C21 to krańcowy odcinek II linii metra. To właśnie tutaj będą zawracały pociągi II linii metra. Na obszarze ok 3,5 ha realizowano prace związane z budową korpusu stacji oraz hali podziemnej, która ma docelowo pomieścić 11 torów umożliwiających mijanie i zawracanie pociągom metra. Ten obszar od ul. Łabiszyńskiej przez Rembielińską, aż do ul. Bazyliańskiej to ogromny plac budowy, na którym w szczytowym momencie budowy pracowały 4 zestawy do ścian szczelinowych oraz 2 zestawy wykonujące kolumny w technologii jet – grouting. Budowę z ramienia Soletanche w kulminacyjnym momencie prac realizowało 106 osób (16 osób z nadzoru i 90 z produkcji).
 

Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.
Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.

– W ramach budowy stacji C21 Soletanche wykonała ściany szczelinowe i barety o łącznej długości ok. 3  000 metrów. Składa się na to 289 baret i 369 sekcji ścian szczelinowych Ściany szczelinowe były wykonywane w grubościach od 60 do 120 cm. Średnia głębokość ścian wykonanych jako element korpusu stacji sięgała 35 m głębokości. Najgłębsze sekcje zrealizowane zostały do 37 m głębokości. Ściany wykonane na wyjściach wykonane zostały w głębokościach do 12 do 20 m – podsumowuje Jacek Zdunek.

Prace realizacyjne związane z wykonaniem ścian korpusu stacji oraz baret wykonywane były symultanicznie z wykopem komory startowej, przygotowaniem jej do startu tarcz TBM. Ostatnią sekcje ścian szczelinowych na tym obiekcie Soletanche wykopało 2 października 2020 roku. Następnie w ramach postępu prac ziemnych odsłaniane sekcje ścian szczelinowych były myte i przygotowywane do odbiorów technicznych.
 

Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.
Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.

Wysoki poziom wód gruntowych 15 m wody do obniżenia

Osiedle Bródno leży w pradolinie Wisły. Geologicznie znaczy to, że teren położony jest na piaskach, które cechują się wysoką wodoprzepuszczalnością. Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na ok. 4 metrach pod poziomem terenu. Z uwagi na to, że płytę fundamentową zaprojektowano na głębokości 18 m największym wyzwaniem było wykonanie poziomej przesłony uniemożliwiającej wniknięcie wody do wnętrza konstrukcji. W tym celu wykonywany jest tzw. korek zrealizowany w technologii jet-grouting. Korek jest usytuowany na znacznej głębokości – pomiędzy 33 a 35 m, co także jest swego rodzaju rekordem. Z tego względu Soletanche przystąpiło do tego zadania ze wsparciem ze strony firmy siostrzanej spółki Zetas. Jest to turecka spółka wchodząca w skład grupy Soletanche Bachy. Wspomogła Polaków doświadczeniem oraz potrzebnym sprzętem, który umożliwił wykonanie kolumn jet grouting na znacznej głębokości.
 

Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.
Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.

– Najgłębiej schodzimy tutaj na 41 metrów – wyjaśnia Jakub Rozwadowski, Inżynier budowy odpowiedzialny za nadzór prac związanych z wykorzystaniem iniekcji strumieniowej. Maszt palownicy użytej do tego zadania sięga na głębokość 40,5 m. W ramach zadania wykonano tutaj 4000 kolumn jet-grouting. Łączna powierzchnia przesłony to ok 22  000 m² – podsumowuje Jakub Rozwadowski.
 

Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.
Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.

Niewybuch i działająca linia tramwajowa

Oprócz wymagających warunków gruntowych oraz wysokiego poziomu wód gruntowych budowa zmagała się z innymi utrudnieniami. W czasie budowy przez plac była przeprowadzona działająca linia tramwajowa na ul. Rembielińskiej. Dzieliła ona plac budowy w taki sposób, że aby przewieźć transport z jednej strony torów tramwajowych na drugą, potrzeba było używać sieci dróg miejskich. Łączna długość przejazdu wynosiła ok 5 km. To było duże utrudnienie, które wymagało dobrej organizacji pracy i zmuszało do wcześniejszego planowania transportów, tak aby jak najmniej tracić czasu na logistykę. Dodatkowo bieg linii tramwajowej musiał być dwukrotnie przenoszony po to, by można w jego miejscu zrealizować ściany szczelinowe oraz przesłonę jet-grouting.
 

Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.
Zdjęcie: Soletanche Polska Sp. z o.o.

Kolejnymi niespodziankami były znajdowane niewybuchy z czasów II Wojny Światowej. W czasie budowy było kilka interwencji patroli saperskich z czego najbardziej spektakularna była bomba o wadze 250 kg znaleziona w okolicach ul. Bazyliańskiej.

Soletanche zakończyło realizację zarówno ścian szczelinowych jak i przesłony przeciw filtracyjnej. Trwają odbiory ścian szczelinowych. Budowa tym samym wkracza w fazę wykończeniową, gdzie na poziomie -2 będą realizowane podtorza oraz perony stacji a na poziomie -1 będzie ulokowana tzw. infrastruktura komercyjna jak punkty usługowe czy punkt informacji pasażerskiej.

– Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć tajniki realizacji fundamentów warszawskiego metra, tym samym zapraszam na przejażdżkę metrem do stacji C21 BRÓDNO –
zaprasza Jacek Zdunek.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI