REKLAMA
Wod-Kan Inwestycje
2 Minuty czytania

Wodociągi Warszawskie wybudują 7 instalacji fotowoltaicznych

Do końca 2022 r. MPWiK w m.st. Warszawie S.A. wybuduje za blisko 40 mln zł netto instalacje fotowoltaiczne o całkowitej mocy ok. 6,7 MW. Zapewni to roczną produkcję energii elektrycznej na poziomie ok. 6,7 GWh, co odpowiada zapotrzebowaniu ok. 1550 gospodarstw domowych. Realizacja inwestycji pozwoli wzmocnić efektywność energetyczną przedsiębiorstwa i wygenerować znaczące oszczędności.

Umowę na zaprojektowanie i wykonanie 7 instalacji podpisano 29 stycznia 2019 r. w siedzibie przedsiębiorstwa w obecności przedstawicieli MPWiK w m.st. Warszawie S.A. oraz wykonawcy, spółki ML System. – To kolejna z naszych inwestycji w ochronę środowiska, którą realizujemy w porozumieniu z właścicielem, m.st. Warszawa – powiedziała Renata Tomusiak, Prezes Zarządu MPWiK. – Troszczymy się o Wisłę, która jest źródłem życia dla miasta, dbając, by oczyszczone ścieki spełniały restrykcyjne normy środowiskowe. Na bieżąco wymieniamy i uszczelniamy system kanalizacji miejskiej, by ścieki nie przenikały do gruntów oraz wód podziemnych. Wykorzystując odnawialne źródła energii, dbamy o poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszanie ilości emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla – dodała.

Farmy fotowoltaiczne m.in. w „Czajce” i Wieliszewie

Montaż urządzeń, o łącznej mocy 6,7 MW, odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym, trwającym do końca 2021 r., zostaną one umieszczone na dachach Stacji Pomp Kanałowych „Powiśle”, mieszczącej się u zbiegu ulic Karowej i Dobrej, i Pompowni „Nowodwory” przy ul. Mehoffera na Tarchominie. Z kolei do końca 2022 r. potrwa ich instalacja także na terenie oczyszczalni ścieków: „Czajka”, „Południe”, „Dębe” oraz w Zakładzie Północnym w Wieliszewie. Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana tylko na potrzeby własne MPWiK. W tym celu zostaną zastosowane specjalne systemy antypompujące, odłączające czasowo poszczególne ogniwa lub zespoły ogniw, w przypadku, gdyby produkcja energii, przewyższała zapotrzebowanie danego zakładu.

„EKOoszczędność”, czyli recepta na wysokie koszty

Szacuje się, że zamontowane, w ramach opisywanego przedsięwzięcia, ogniwa fotowoltaiczne, o łącznej powierzchni 10 ha, zapewnią roczną produkcję energii na poziomie ok. 6,7 GWh, co powinno pokryć ok. 25% ogólnego zapotrzebowania MPWiK na prąd. Pozwoli to wygenerować oszczędności na poziomie ok. 1,8 mln zł netto rocznie, co oznacza, że inwestycja powinna się zwrócić w ciągu ok. 7 lat. Dodatkowo, w celu maksymalizacji wydajności urządzeń, zostaną zastosowane ogniwa najnowszej generacji, cechujące się wysoką sprawnością i gwarantujące produkcję energii na poziomie ok. 94%.

Energia nie tylko z paneli

Inwestycje w odnawialne źródła energii stanowią istotny element programu poprawy efektywności energetycznej MPWiK. Obecnie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej Spółka wykorzystuje głównie biogaz powstały w procesie fermentacji osadów ściekowych. W zmodernizowanej w latach 2008-2012 oczyszczalni ścieków „Czajka”, będącej jednocześnie małą elektrownią, rocznie pozyskuje się ok. 5,6 MW energii elektrycznej i 6,1 MW energii cieplnej, która w całości jest zużywana na potrzeby zakładu. Ciepłem z gazogeneratorów ogrzewane są wydzielone komory fermentacyjne, jak również wszystkie pomieszczenia na terenie oczyszczalni. Z kolei energia elektryczna zaspokaja do 50% ogólnego zapotrzebowania „Czajki” na prąd. Podobne instalacje, ale o mniejszej wydajności, działają także na terenie oczyszczalni ścieków „Południe” i „Pruszków”.

Dodatkowo MPWiK korzysta z fotowoltaiki – panele znajdują się na dachu nowego budynku przy ul. Zaruskiego 4 w Warszawie. Docelowo urządzenia te osiągną moc 30 kW, co zaspokoi około 20 proc. zapotrzebowania biurowca na prąd.

Umowa na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie obiektów MPWiK jest realizowana w ramach kolejnych etapów – Fazy V i Fazy VI – unijnego Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wykonawca: ML System S.A.
Wartość kontraktu: 39 970 610,00 zł netto (49 163 850,30 zł brutto)
Termin realizacji: 31 grudnia 2022 r.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA