REKLAMA
Budownictwo Geoinżynieria Konferencje Webinarium

7. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce, 14-17.09.2021, Bydgoszcz

7. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce, odbędzie się w dniach 14-17 września 2021 r. w formie hybrydowej – w Bydgoszczy i on-line. To jedna z niewielu okazji do wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących poprawy jakości dokumentowania geologiczno-inżynierskiego w tak licznym gronie. Poprzez wspólne spotkania i nawiązywanie kontaktów przedsiębiorców z naukowcami Sympozjum umożliwia transfer wiedzy z nauki do biznesu i przepływ praktycznych doświadczeń z biznesu do środowisk naukowych.

7. Sympozjum ma charakter ogólnopolski i odbywa się cyklicznie co 3 lata. Dzięki temu, że uczestniczą w nim przedstawiciele z różnych regionów kraju, charakteryzujących się odmiennymi warunkami i problemami natury geologicznej, Sympozjum stwarza forum do wymiany doświadczeń i poznania nowych trendów w podejściu do zagospodarowania przestrzeni podziemnej terenów zurbanizowanych oraz pozwala uzyskać dostęp do aktualnej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. Sympozjum jest także dobrym miejscem do nawiązywania kontaktów w celu inicjowania badań naukowych oraz pozyskania nowych partnerów do współpracy.

Sympozjum jest adresowane do szerokiego grona odbiorców – przedstawicieli wyższych uczelni, instytutów naukowych, administracji państwowej i samorządowej, firm geologicznych, przedsiębiorstw działających w sektorze geotechniki, budownictwa, remediacji, odnawialnych źródeł energii (projektantów gruntowych pomp ciepła), inwestorów, urbanistów, geologów inżynierskich, geotechników i projektantów konstrukcji.

Patronat merytoryczny: Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska, Stowarzyszenie Instytut Remediacji Terenów Zanieczyszczonych, Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego
Partner Główny: REMEA
Partnerzy wspierający: soft-projekt, Polbud Pomorze, Grupa HGS, INI-GEO Warszawa, Warbud, i2 Analytical
Partnerzy: UNI-GEO POŁUDNIE, GEOLAB Sprzęt Geotechniczny i Pomiarowy

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora: https://konferencje.pgi.gov.pl/pl/wpgi2021/

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 14.09.2021 - 17.09.2021
Miejsce: Bydgoszcz
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Adres organizatora: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
E-mail: wpgi@pgi.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA