REKLAMA
Budownictwo Drogi Geoinżynieria Kolej Tunele
1 Minuta czytania

8. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny – PIB zaprasza na 8. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce (WPGI). Sympozjum odbędzie się w dniach 15–18 października 2024 r. w Łodzi.

PATRONAT MEDIALNY NBI

Tematem przewodnim będą WYZWANIA GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ WOBEC TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ, CYFROWEJ I AUTOMATYZACJI, w tym:

 • Międzynarodowe warsztaty ELGIP / EuroGeoSurveys „Urban Geology & Geotechnics”;
 • Warsztaty RID II – metody prowadzenia badań i doboru rozwiązań geotechnicznych dotyczących inwestycji drogowych;
 • Metody prowadzenia badań, rozpoznanie podłoża oraz dobór rozwiązań geotechnicznych dotyczących inwestycji budowlanych;
 • Morskie farmy wiatrowe – dokumentowanie offshore od badań środowiskowych do budowy;
 • Obiekty energetyki jądrowej – raporty lokalizacyjne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie na różnych etapach procesu inwestycyjnego;
 • Elektrownie szczytowo-pompowe oraz inwestycje towarzyszące – rozpoznanie budowy geologicznej, ustalanie warunków geologiczno-inżynierskich, identyfikacja zagrożeń geologicznych;
 • Koleje dużych prędkości – metodyka rozpoznania podłoża na potrzeby inwestycji w warunkach oddziaływań dynamicznych;
 • System przesyłowy i magazyny gazu – uwarunkowania geologiczno-inżynierskie od obszarów górskich do obszarów morskich;
 • Podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów – dokumentowanie warunków geologiczno-inżynierskich;
 • Geotermia niskotemperaturowa i geotermia inżynierska – rozpoznanie podłoża w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie gruntowych pomp ciepła i magazynów energii cieplnej;
 • Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi, remediacja – nowe przepisy, dobre praktyki;
 • Cyfryzacja i automatyzacja w geologii – BIM w geologii i geotechnice a cyfrowy projekt budowlany, automatyzacja prac geologicznych.
 1. sympozjum WPGI wypełnione będzie warsztatami, sesjami, rozmowami i panelami.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 15.10.2024 - 18.10.2024
Miejsce: Łódź
Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA