REKLAMA
Energetyka Inż. Bezwykopowa Wod-Kan
1 Minuta czytania

Dwusemestralne studia podyplomowe: Nowoczesne Technologie Bezwykopowej Budowy Rurociągów

Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i obejmują 170 godzin wykładów, ćwiczeń tablicowych, laboratoriów i zajęć terenowych. Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności w zakresie zasad projektowania i budowy infrastruktury podziemnej służącej do transportu (dystrybucji) m.in. gazu ziemnego, ropy, wody, energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem technologii bezwykopowych. W trakcie studiów słuchacze zapoznają się szczegółowo z zasadami projektowania i wykonywania liniowych, rurowych instalacji podziemnych budowanych za pomocą technologii bezwykopowych, m.in. HDD, Direct Pipeâ, mikrotunelowania. Zajęcia prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowo-dydaktycznych AGH, jak i przez specjalistów praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w sektorze technologii bezwykopowych. Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia (licencjat, inżynierskie) i są zawodowo związani z sektorem technologii bezwykopowych, gazownictwa, wodociągowo-kanalizacyjnym lub energetyką.

Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych

Słuchacze studiów podyplomowych otrzymają najnowszą wiedzę teoretyczną, jak i wynikającą z praktyki w zakresie projektowania i wykonywania liniowych instalacji rurowych za pomocą technologii bezwykopowych. Absolwenci będą mogli zdobyć wiedzę z podstaw wiertnictwa i płynów wiertniczych, mechaniki zwiercania skał, budowy maszyn, narzędzi wiercących i pomiarowych, a także przybliżone zostaną im zagadnienia geologii inżynierskiej i geotechniki, sporządzania umów, projektowania i dokumentowania inwestycji oraz prawa i bhp. Zdobyta wiedza pozwoli na podwyższenie kwalifikacji i pracę m.in. w firmach projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych zarówno w gazownictwie, energetyce, jak i w sektorze gospodarki komunalnej (wodociągowo-kanalizacyjnej) oraz w urzędach i instytucjach związanych z tymi branżami.

Program studiów

 • Techniki i technologie bezwykopowej budowy sieci (15 wykładów, 10 ćwiczeń tablicowych),
 • Elementy hydrogeologii i geologii inżynierskiej (15 wykładów, 5 ćwiczeń tablicowych),
 • Podstawy wiertnictwa (10 wykładów),
 • Mechanika zwiercania skał (10 wykładów, 5 laboratoriów),
 • Płuczki wiertnicze w technologiach bezwykopowych (10 wykładów, 5 laboratoriów),
 • Gruntoznawstwo i geotechnika (10 wykładów, 5 laboratoriów),
 • Utylizacja odpadów powiertniczych (10 wykładów),
 • Projektowanie, budowa i eksploatacja sieci gazowych (5 wykładów, 5 ćwiczeń tablicowych),
 • Metody szacowania ryzyka projektowego (10 wykładów),
 • Maszyny i urządzenia w technologiach bezwykopowych (10 wykładów),
 • Zagadnienia prawne i bhp w technologiach bezwykopowych (10 wykładów, 5 ćwiczeń tablicowych),
 • Zajęcia terenowe (15 zajęć).

Czas trwania

Dwa semestry: od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r. Zaplanowano 12 zjazdów (po sześć na semestr) w trybie: piątek 14:30–18:00, sobota 8:30–17:00.

Termin zgłoszeń: do 29 marca 2024 r.

Wymagane dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania),
 • poświadczoną przez uczelnię macierzystą kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie późnej niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

Dane kontaktowe

Kierownik studiów: dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH, ziaja@agh.edu.pl, tel. 12 617 31 55.

Miejsce zgłoszenia

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gaz, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, pawilon A-1, pokój 104

Osoba przyjmująca zgłoszenia

Marta Ziaja, tel. 12 617 22 00, marziaja@agh.edu.pl

Opłata: 3000 zł za semestr

Do tej pory odbyły się już dwie edycje studiów podyplomowych, w których wzięło udział 40 osób, m.in. z firm projektowych, firm wykonawczych, Polskiej Spółki Gazownictwa oraz Gaz-Systemu.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 29.03.2024
Miejsce: Kraków
Organizator: AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Adres organizatora: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, pawilon A-1, pokój 104
Tel.: 12 617 31 55
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA