REKLAMA
Energetyka Konferencje

Geotechnology and Energy AGH 2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji “Geotechnology and Energy AGH 2023”, która odbędzie się w dniach 24 – 26 maja 2023 roku w Zakopanem.

Międzynarodowa Konferencja “Geotechnology and Energy AGH 2023” jest kontynuacją Międzynarodowej Konferencji “Drilling-Oil-Gas AGH” organizowanej od ponad 30 lat przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Celem konferencji jest merytoryczna debata z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, paliwowych, firm z sektora energii odnawialnych nad wybranymi aspektami bezpieczeństwa energetycznego, transformacji energetycznej oraz gospodarki niskoemisyjnej.

Kluczowe obszary, które będą poruszone w trakcie obrad będą dotyczyły:
⇒ przyszłości energetycznej Polski i Europy a dostępności paliw i energii,
⇒ gospodarki zeroemisyjnej,
⇒ rozwoju energetyki odnawialnej w tym: morskiej energetyki wiatrowej, geotermii oraz energetyki słonecznej,
⇒ kierunków rozwoju gospodarki wodorowej,
⇒ magazynowania energii,
⇒ zmian w sektorze paliw i energii, w tym: roli gazu i węgla w miksie energetycznym oraz rynków paliw i energii wobec wyzwań klimatycznych,
⇒ wpływu transformacji energetycznej na gospodarkę i społeczeństwo,
⇒ gospodarki obiegu zamkniętego,
⇒ dużej i małej energetyki jądrowej,
⇒ perspektywicznych technologie energetyczne,
⇒ zagospodarowania odpadów energetycznych.

Konferencja “Geotechnology and Energy AGH 2023” skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zawodowo związanych z szeroko rozumianym sektorem energetycznym, pracowników instytucji badawczych oraz uczelni, administracji rządowej i samorządowej oraz doktorantów i studentów.

Więcej informacji – http://geoenergyconference.agh.edu.pl

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 24.05.2023 - 26.05.2023
Miejsce: Zakopane
Organizator: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gaz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Adres organizatora: Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA