REKLAMA
Geoinżynieria Konferencje

GeoVIB2024 – Geotechniczne Vademecum Inżyniera Budowlanego

Celem spotkania jest dzielenie się doświadczeniami z badań, projektowania i wykonawstwa konstrukcji geotechnicznych oraz stworzenie miejsca z życzliwą atmosferą umożliwiającą twórczą rozmowę i wzorowanie się na najlepszych rozwiązaniach oraz unikanie takich, którymi zwykle nie lubimy się chwalić.

PATRONAT MEDIALNY NBI

Idea konstruktywnego tworzenia rekomendacji na podstawie sukcesów i niepowodzeń obecna jest w innych dziedzinach życia. Dobry przykład stanowi lotnictwo, które dzięki wyciąganiu wniosków z często tragicznych zdarzeń i wdrażaniu ich w praktyce, uchodzi za najbezpieczniejszy środek transportu.

Spotkanie będzie przydatne dla osób decyzyjnych w procesach budowlanych, obejmujących geoinżynierię, zarówno na etapie planowania i projektowania, jak i budowy, odbioru oraz eksploatacji.

Program (godz. 10.15 – 16.00)

  • Witold Bogusz – Projekt geotechniczny – jak lepiej projektować w geotechnice
  • Bolesław Kłosiński – Czego nas uczą awarie konstrukcji geotechnicznych
  • Kazimierz Gwizdała – Posadowienie konstrukcji drogowych na gruntach o niskiej nośności – zagadnienia niestandardowe
  • Renata Cichos-Kabut – RID II – Metody prowadzenia badań i doboru rozwiązań geotechnicznych dotyczących inwestycji drogowych
  • Porozumienie dla Bezpieczeństwa – Jak to się stało? Analiza przypadku
  • Paweł Łęcki, Piotr Zieliński – Sondowania statyczne CPTU – w pułapce popularności
  • Jarosław Rybak – Projektowanie i badania tworzyw gruntowocementowych – ryzyka i postęp technologiczny
  • Jerzy Świniański – Korzyści i zagrożenia we wzmacnianiu słabego podłoża kolumnami sztywnymi
  • Marcin Blockus – Rekonstrukcja renesansowych, ziemnych budowli obronnych – Bastiony Żubr i Gertruda w Gdańsku

Miejsce spotkania

Hotel Sheraton Grand Warsaw, ul. Prusa 2, 00-493 Warszawa

Warunki uczestnictwa

Opłata konferencyjna: 690,00 zł netto (848,70 zł z VAT) obejmująca udział w obradach, pakiet materiałów uczestnika oraz lunch i przerwę kawową. Organizatorzy nie zapewniają noclegów i nie pokrywają kosztów dojazdu. Karty uczestnictwa należy przesłać na adres e-mail organizatora geo@vib.edu.pl.

Wpłat należy dokonywać na konto Organizatora 19 1140 2004 0000 3102 8454 6368 z dopiskiem: “GeoVIB2024 – nazwisko uczestnika”. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 15 kwietnia 2024 opłata nie będzie zwracana.

Więcej informacji oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie organizatora www.vib.edu.pl.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 15.05.2024
Miejsce: Warszawa
Organizator: Zespół Ekspertów Branżowych VIB sp. z o.o.
Adres organizatora: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa
E-mail: info@VIB.edu.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA