Mosty Konferencje

IABSE Symposium Synergia kultury i inżynierii – historia i wyzwania, 7-9.10.2020, Wrocław

Polska Grupa IABSE oraz Politechnika Wrocławska mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w IABSE Sympozium Synergia kultury i inżynierii – historia i wyzwania, które odbędzie się w dniach 7-10 października 2020 r. na Politechnice Wrocławskiej.

IABSE (The International Association for Bridge and Structural Engineering) to Międzynarodowy Związek Inżynierii Mostowej i Konstrukcyjnej, który został założony w 1929 r. i ma swoją siedzibę w Zurychu (Szwajcaria). Do IABSE należy dziś ponad 3 tys. członków z ponad 100 krajów. Celem IABSE, jako społeczności naukowo-technicznej, jest promowanie rozwoju w obszarze inżynierii lądowej i budownictwa, przy uwzględnieniu aspektów technicznych, ekonomicznych, środowiskowych, estetycznych i społecznych. IABSE zajmuje się różnorodnymi konstrukcjami budowanymi ze wszystkich materiałów konstrukcyjnych.

Tematyka sympozjum:
– Konstrukcje inżynierskie jako pomniki kultury i rozwoju technicznego: nauka od przeszłych pokoleń; technologie prowadzące do skokowego rozwoju technik inżynierskich; prace artystyczne w inżynierii lądowej; społeczne uwarunkowania w budownictwie; konstrukcje wojskowe; wartości kulturowe i poza-inżynieryjne; zarządzanie zasobami konstrukcji zabytkowych i pomników; nowe konstrukcje w historycznym środowisku.
– Ocena kondycji konstrukcji współczesnych i zabytkowych: mechanizmy degradacji i uszkodzenia konstrukcji; badania i klasyfikacja historycznych materiałów; zachowania historycznych materiałów konstrukcyjnych; inspekcje, badania i monitoring konstrukcji; analiza konstrukcji z uszkodzeniami.
– Konserwacja, modernizacja i zarządzanie współczesnymi oraz zabytkowymi konstrukcjami: wyzwania konstrukcyjne i użytkowe – obciążenia ekstremalne, zagrożenie pożarowe, zmiany klimatu, wymagania ekologiczne; materiały i techniki renowacji konstrukcji; zarządzanie oparte na analizie stanu konstrukcji; sztuczna inteligencja i rzeczywistość wirtualna w zarządzaniu zasobami.
– Przyszłość konstrukcji inżynierskich: wyjątkowe konstrukcje; inżynieria budowlana w aspekcie wzrostu demograficznego; projektowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju; zaawansowane materiały i technologie budowlane; obecny i przyszły wpływ prac inżynierskich na kulturę i społeczeństwo; kontrola jakości i zarządzanie ryzykiem.

Kontakt
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
Tel: +48 71 320 45 62
Fax: +48 71 320 35 45
E-mail: iabse2020wroclaw@pwr.edu.pl
www.iabse.org/wroclaw2020

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 07.10.2020
Miejsce: Wrocław
Organizator: Politechnika Wrocławska
Adres organizatora: Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI