Budownictwo Drogi Konferencje

II Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG 2020, 27-28.02.2020, Niepołomice

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie przy udziale: Politechniki Krakowskiej: Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedry Systemów Transportowych, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz Zarządu Dróg Miasta Krakowa zapraszają do udziału w II Konferencji Naukowo-Technicznej: Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG 2020, która odbędzie się 27-28 lutego 2020 r. w Niepołomicach.

Patronat Honorowy
Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury
Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski*
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad*
Jan Kazior – Rektor Politechniki Krakowskiej
Leszek Rafalski – Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów*
Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
*Organizatorzy wystąpili o objęcie patronatem honorowym

Komitet Naukowo-Programowy
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (Politechnika Krakowska) – Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Marian Tracz (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG (Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Maciej Kruszyna, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
dr hab. inż. Piotr Olszewski, prof. PW (Politechnika Warszawska)
dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL (Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.)
prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski (Politechnika Rzeszowska)

Tematyka Konferencji
1. Wybrane zagadnienia studium sieciowego, korytarzowego oraz projektowania, budowy, eksploatacji dróg i ulic także jako elementu przestrzeni publicznej.
2. Projektowanie, budowa i eksploatacja liniowej i punktowej infrastruktury drogowej.
3. Ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i prawnych w realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
4. Asset management – zarządzanie majątkiem drogowym.
5. Nowoczesne rozwiązania i zarządzanie w procesie inwentaryzacji infrastruktury drogowej, w tym BIM.
6. Ochrona środowiska w drogownictwie.

Sekretariat
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11
30-804 Kraków
tel: +48 12 658 93 72
tel./fax +48 12 658 93 74
e-mail: anna.karpierz@sitkrp.org.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Organizatora.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 27.02.2020 - 28.02.2020
Miejsce: Niepołomice
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie
Adres organizatora: ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI