Drogi Geoinżynieria Hydrotechnika Kolej Mosty Tunele Konferencje
4 Minuty czytania

XI infraDAYS Expo & Multi-Conference 2024

W dniach 23–25 kwietnia 2024 r. na kampusie Politechniki Krakowskiej zostaną zorganizowane dni budownictwa infrastrukturalnego infraDAYS 2024 Expo & Multi-Conference. Będzie to wyjątkowe wydarzenie, które z pewnością wzbudzi zainteresowanie wszystkich osób, firm i jednostek administracji, które w codziennej aktywności zorientowane są na szeroko pojęty sektor infrastruktury.

PATRONAT MEDIALNY NBI
Spis treści

W rzeczywistości jest to kontynuacja i jednocześnie znaczne rozszerzenie znanych w środowisku mostowym konferencji pod nazwą Konstrukcja i Wyposażenie Mostów, które od lat 90. XX w. cyklicznie organizowane były w Wiśle. Później, już pod nową nazwą infraMOST, doczekały się jeszcze trzech edycji w latach 2017, 2019 i 2021. Tak więc, trzymając się tej tradycji, infraDAYS będzie już 11. wydaniem tej serii naszych konferencji.

infraMOST 2021

Ostatni infraMOST 2021 niestety trafił na czas pandemii. I choć był adresowany już do trzech sektorów infrastruktury: drogowej, kolejowej i spinającej je branży mostowej, to ze zrozumiałych względów musiał się odbyć w trybie online. Mimo to zaplecze techniczne oraz doświadczenie organizatorów pozwoliły osiągnąć wysoki poziom zarówno organizacyjny, jak i merytoryczny. Można powiedzieć, że właściwie wytyczono zupełnie nowy sposób realizacji dużych konferencji w wersji online lub hybrydowej. Zwłaszcza że towarzyszył temu profesjonalny kanał informacyjny wideo dla budownictwa w postaci infraSTUDIO. Dzięki temu udało się zgromadzić ponad 600 uczestników z blisko 30 krajów świata, w tym tak odległych, jak Australia, Brazylia, Irak, Pakistan czy Wietnam. Przez trzy dni trwania infraMOST ponad 80 ekspertów z 10 krajów dzieliło się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej i mostowej.

infraDAYS 2024

Jeśli chodzi o planowane infraDAYS 2024, to trzeba wyraźnie zaznaczyć, że naszym celem jest pokazanie spójności problemów projektowania, budowy, utrzymania i zarządzania obiektami infrastruktury bez względu na ich rodzaj i specyfikę. Chcemy tym wydarzeniem zwrócić uwagę, jak ważne są w tym obszarze interoperacyjność oraz nowoczesne i cyfrowo realizowane zasady zarządzania aktywami. Takie podejście daje bowiem większą pewność utrzymania oczekiwanego poziomu funkcjonalności i odporności na różne zagrożenia. A wiemy, że dziś nie muszą one wynikać już tylko ze zmian klimatu, ale niestety mogą być znacznie poważniejsze i dużo bardziej tragiczne. Dlatego planujemy, aby podczas infraDAYS każda część dnia zdominowana była przez inny rodzaj infrastruktury. We wstępnej agendzie przewidzieliśmy więc kolejno: dzień drogowy i kolejowy, dzień mostowy i tunelowy oraz dzień hydro- i geotechniczny. Tematyka sesji plenarnych obejmować będzie takie zagadnienia, jak: – projektowanie i budowa obiektów infrastruktury; – utrzymanie i zarządzanie obiektami infrastruktury; – technologie drogowe i kolejowe oraz mostowe i tunelowe; – nawierzchnie drogowe i kolejowe (również na mostach i w tunelach); – konstrukcja i wyposażenie mostów i tuneli; – projektowanie hydrotechniczne i geotechniczne; – inżynieria rzeczna, przybrzeżna i portowa; – geotechnika tunelowa i głębokie posadowienie; – programy CAD, MES, BIM, VDC; – zarządzanie aktywami, czyli infrastructure asset managament.

Gala Dinner – infraLIDER

Agenda zawiera również wieczorne spotkania w postaci Welcome Evening oraz Gala Dinner. Podczas gali infraAWARDS odbędzie się po raz pierwszy wręczenie statuetek infraLIDER z wyróżnieniami w kolejnych kategoriach inwestycji infrastrukturalnych. Sądząc po frekwencji na poprzedniej edycji i po licznych ciepłych komentarzach, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych, jesteśmy przekonani, że infraDAYS 2024 okażą się znowu pełnym sukcesem. A utwierdza nas w tym bardzo pozytywna ocena infraBIM 2023 Expo & Multi-Conference w maju br. (zob. www.infraBIM.info), które zorganizowane było w podobnej formule i również na kampusie Politechniki Krakowskiej.

Organizatorzy

Głównym organizatorem infraDAYS jest zespół infraTEAM, który dotychczas pełnił funkcję operatora i jest twórcą innego znanego w tej części Europy wydarzenia – infraBIM. W tej edycji współorganizacji podjęła się również Politechnika Krakowska. Z kolei w celu łączenia sił medialnych nawiązana została współpraca z wydawnictwem nbi med!a z Krakowa, które weźmie na siebie funkcję operatora. Zakres merytoryczny i agendę koordynować będzie dalej prof. Marek Salamak z Politechniki Śląskiej. Choć trzeba zaznaczyć, że przy tak ambitnych planach rozszerzenia na inne branże infrastruktury z pewnością konieczne będzie wsparcie ze strony wielu najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach.

Kampus PK

Liczymy, że infraDAYS zostaną dobrze przyjęte przez całą branżę infrastruktury. Dużą zaletą jest miejsce, w którym będziemy gościć uczestników. Kampus PK przy ul. Warszawskiej położony jest w pobliżu głównego dworca kolejowego i sąsiadującej z nim galerii z ogromnym parkingiem. Dojazd i parkowanie będą więc bardzo wygodne. Blisko będzie też na wieczorne spotkania, skąd jest już tylko krok na krakowski Rynek czy magiczny Kazimierz. Sesje i panele odbywać się będą w nowoczesnych aulach Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego PK Działownia. Tam bez problemu można będzie zgromadzić nawet kilkaset uczestników podczas spotkań plenarnych. Na parkingu obok Działowni ustawiony zostanie namiot przeznaczony na strefę Expo. Wewnątrz znajdzie się miejsce na stoiska dla partnerów i wystawców, którzy będą prezentować swoje produkty i usługi z zakresu budownictwa infrastrukturalnego. Niektóre ekspozycje, z racji większych gabarytów, będą ustawione bezpośrednio na otwartej przestrzeni parkingu. Natomiast w industrialnym otoczeniu budynku Laboratorium Badawczego Materiałów i Konstrukcji Budowlanych zaaranżowana będzie strefa Premium przeznaczona na poczęstunek i rozmowy kuluarowe B2B. Tam też zorganizowany zostanie tradycyjny konkurs studencki Food Bridge na budowę mostów z makaronu spaghetti.

infraDAYS 23–25 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych budownictwem infrastrukturalnym do Krakowa. Kompletujemy teraz listę partnerów, którzy gotowi są przedstawić swoją ofertę usług, produktów i narzędzi z tego obszaru.

Informacje szczegółowe o wydarzeniu

Termin: 23.04.2024 - 25.04.2024
Miejsce: Kraków
Organizator: infraTEAM
Adres organizatora: infraTEAM, ul. Szafirowa 57c/19, 44-100 Gliwice
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI